Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б. К. Абдугулова. Алматы, 1999. 42 с. Абдугулова, Б. К. «Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории ссср»Дата22.02.2016
өлшемі0.56 Mb.
#84
түріПрограмма

Исторический факультет КазНПУ им. Абая

Кафедра «Отечественной истории и методики преподавания истории»п.ғ.д., профессор Абдугулова Баглан Капаровна.
1. Абдугулова, Б.К. 4 класс оқушыларына тарих сабағында коммунистік тәрбие беру: мұғалімдерге арналған көмекші әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 1987. - 55 б.
2. Абдугулова, Б.К. 1987-88 оқу жылында тарих пәнін оқыту туралы методикалық хат: методикалық хат / Б.К. Абдугулова. - Алматы: РБК, 1987. - 45 б.
3. Абдугулова, Б.К. «Қазақ елінің қысқаша тарихы» курсын оқытуға арналған материалдар: 5-сыныптың мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Рауан, 1997. - 72 б.
4. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихынан өздік жұмыстарға арналған тапсырмалар: өздік жұмыстарға арналған тапсырмалар (6-9 сынып) / Б.К. Абдугулова. – Алматы: РБК, 1997. - 53 б.
5. Абдугулова, Б.К. Задания для самостоятельной работы по истории Казахстана: материалы для учителя 6-9 кл. / Б.К. Абдугулова. – Алматы: РИК, 1997. – 56 с.
6. Абдугулова, Б.К. Материалы по истории Казахстана для 5 класса: методическое пособие для учителя. / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Рауан, 1998. - 56 с.
7. Абдугулова, Б.К. Бағдарлама Қазақстан тарихы: бағдарлама (5-9 сыныптар) / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 1999. - 42 б.
8. Абдугулова, Б.К. Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 1999. - 42 с.
9. Абдугулова, Б.К. « Воспитание учащихся в духе дружбы народов при изучении истории СССР » на материалах школ Казахской ССР: методические разработки уроков / Б.К. Абдугулова. – Москва: НИИ СиМО АПН СССР, 1990. – 55 с.
10. Абдугулова, Б.К. Бағдарлама Қазақстан тарихы: бағдарлама (5-9 сыныптар) / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Рауан, 1999. - 47 б.
11. Абдугулова, Б.К. Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Рауан, 1999. - 47 с.
12. Абдугулова, Б.К. Тарих пәні бойынша бағдарлама: бағдарлама. (5-9 сыныптар) / Б.К. Абдугулова. – Алматы: РБК, 2000. - 139 б.
13. Абдугулова, Б.К. Орта жалпы білім беретін мектептің 5-сыныбына арналған «Тарих» пәнінің бағдарламасы: бағдарлама / Б.К. Абдугулова. – Алматы: КБА, 2001. - 96 б.
14. Абдугулова, Б.К. Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Рауан, 2000. - 135 с.
15. Абдугулова, Б.К. Программа по истории Казахстана: программа для 5-9 кл. / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2001. - 12 с.
16. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда оқушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру жолдары: әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. – Алматы: ЖАҚ, 2000. - 112 б.
17. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытудың өзекті проблемалары 8-9 сыныптарға арналған әдістемелік құрал: монография / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Ғылым, 2001. - 170 б.
18. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулығы: өзекті мәселелері және оны жетілдіру жолдары: монография / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Альянс-2, 2002. - 177 б.
19. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихынан: әдістемелік құрал (8-сынып) / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2002. - 146 б.
20. Абдугулова, Б.К. Тарих пәні мұғалімдеріне арналған әдістемелік құрал: әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2000. - 41 б.
21. Абдугулова, Б.К. «Қазақстан тарихын оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздері» деген тақырыпта тәжірибеэксперимент ұйымдастыру туралы әдістемелік нұсқау: әдістемелік нұсқау / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2000. - 27 б.
22. Абдугулова, Б.К. «Жалпы білім беретін мектепте Қазақстан тарихын оқытудың теориялық және ғылыми-дидактикалық негіздері» деген тақырыпта тәжірибе-эксперимент ұйымдастыру туралы әдістемелік нұсқау: әдістемелік нұсқау / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2002. - 40 б.
23. Абдугулова, Б.К. 12 жылдық мектептің негізгі орта буынының білім мазмұны (орыс және қазақ тілдерінде): білім беру жобасы (проект содержания образования). Білім стандарты / Б.К. Абдугулова. - Астана: РНПЦ проблем 12 летнего образования, 2005. - 32-40 б; 145-153 б.
24. Абдугулова, Б.К. Технические требования к разработке государственных общеобязательных стандартов 12 летнего среднего общего образования: рекомендация к разработке стандартов / Б.К. Абдугулова. - Астана, 2005. - 12 с.
25. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы: кіріспе бағдар: 12 жылдық мектептің 5-сыныбына арналған байқау оқулығы / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 152 б.
26. Абдугулова, Б.К. История Казахстана: вводный курс: пробный учебник для 5 класса 12-летних школ / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 136 с.

27. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы: кіріспе бағдар: 12 жылдық мектептің 5-сыныбына арналған байқау оқулығына толықтырулар / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 24 б.

28. Абдугулова, Б.К. История Казахстана: вводный курс: дополнение к пробному учебнику для 5 класса 12-летних школ / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 24 с.
29. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы: кіріспе бағдар: 12 жылдық мектептің 5-сыныбына арналған бағдарлама / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 16 б.
30. Абдугулова, Б.К. История Казахстана: программа для 5 класса 12-летних школ: пробный вариант / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 16 с.
31. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы: кіріспе бағдар / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 96 б.
32. Абдугулова, Б.К. История Казахстана: вводный курс: пособие для учителей 5 классов 12-летних школ / Б.К. Абдугулова. – Алматы: Мектеп, 2007. - 80 с.
33. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулығының дидактикалық негіздері: оқу құралы / Б.К. Абдугулова. - Алматы, 2007. - 149 б.

34. Абдугулова, Б.К. Тұлғалардың өмірі мен қызметі: оқу құралы / Б.К. Абдугулова. - Алматы: ҚазҰПУ, 2008. - 141 б.

35. Абдугулова, Б.К. Өмірі ұрпаққа өнеге: оқу құралы / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 120 б.
36. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда ҚР- ның мемлекеттік рәміздерін оқып- үйрену жолдары: әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 36 б.

37. Абдугулова, Б.К. Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауын Қазақстан тарихын оқытуда оқып- үйрену жолдары: әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2008. - 38 б.

38. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы: оқулығы 5 сынып / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Алматы кітап, 2010. - 224 б.
39. Абдугулова, Б.К. История Казахстана: учебник для 5 класса / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Алматы кітап, 2010. - 224 с.
40. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихынан: әдістемелік құрал / Б.К.Абдугулова. - Алматы кітап, 2010. - 140 б.
41. Абдугулова, Б.К. Методическое пособие по истории Казахстана / Абдугулова Б.К. - Алматы: Алматы кітап, 2010. - 144 б.
42. Абдугулова, Б.К. Мектепте тарихты оқыту әдістемесі: 2 бөлімнен тұрады / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. - 107 б.
43. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихынан әңгімелер курсынан әдістемелік құрал: жалпы білім беретін мектептің 5-сынып мұғалімдаріне арналған / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. - 116 б.
44. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда оқушыларды патриотизмге тәрбиелеудің әдістемелік жолдары: әдістемелік құрал / Б.К. Абдугулова. - Алматы: Абай атындағы ҚазҰПУ, 2010. - 123 б.

45. Абдугулова, Б.К. Күнтізбелік жоспарлар - 5-сынып. Қазақ елінің қысқаша тарихы – 6 сынып // Қазақ тарихы. – 1994. - № 2. - 66-69 б.


46. Абдугулова, Б.К. Отанды тану - өмірді тану / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 1996. - № 4.- 63-65 б.
47. Абдугулова, Б.К. Оқушылардың өздігінен атқаратын жұмысының сапасын арттыру жолдары / Б.К. Абдугулова. – Алматы: РБК, 1996. - 165-168 б.
48. Абдугулова, Б.К. Білім қалай тексеріледі / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 1997. - № 5. - 70-72 б.
49. Абдугулова, Б.К. 5-8 сыныптардағы Қазақстан тарихы бағдарламасының ерекшелігі / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 1999. - № 2. - 38-42 б.
50. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулықтарында оқу материалын іріктеу / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 1999. - № 3.- 72-76б.
51. Абдугулова, Б.К. Оқулықтың ғылыми-әдістемелік негіздері / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2000. - № 3.- 65-66 б.
52. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихының оқытылу жайы / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. – 2001. - № 4. - 45-48 б.
53. Абдугулова, Б.К. Вопросы и задания - важный компонент учебника истории Казахстана / Б.К. Абдугулова // Менеджмент в образовании. – 2001. - № 1. - С. 28-35.
54. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулығымен жұмыс істеу жолдары / Б.К. Абдугулова // Менеджмент в образовании. – 2001. - № 2. - 25-29 б.
55. Абдугулова, Б.К. Сұрақтар мен тапсырмалар Қазақстан тарихы оқулығының құрылымдық элементі / Б.К. Абдугулова // Ізденіс. – 2001. - № 4. - 30-35 б.
56. Абдугулова, Б.К. Пән және мұғалімдер тәжірибесі / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2001. - № 5.- 54-57 б.
57. Абдугулова, Б.К. Учебники по истории Казахстана / Б.К. Абдугулова // Преподавание истории и обществознания в школе. – 2001. - № 9. - С. 65-69.
58. Абдугулова, Б.К. Тарих оқулығының теориясы мен әдістемесі / Б.К. Абдугулова, М. Дәкенов // Абай атындағы АлМУ хабаршысы. Қоғамдық және тарихи ғылымдар сериясы. – 2001. - № 2. - 83-88 б.
59. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы сабақтарындағы танымдық тапсырмалар / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2002. - № 1. - 116-121 б.
60. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы курсының мазмұнында өркениеттілік және әдістемелік жолдары / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2003. - №1; 5. - 94-101 б.
61. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытудың тәрбиелік-танымдық мәні / Б.К. Абдугулова // Ұлағат. – 2003. - № 2. - 16-21 б.
62. Абдугулова, Б.К. Бастауыш сыныптарда тарихи білімді пайдалану / Б.К. Абдугулова // Бастауыш мектеп. – 2003. - № 8. - 45-48 б.
63. Абдугулова, Б.К. Оқушылардың түрлі деңгейдегі тапсырмаларымен өзіндік жұмысы / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2004. - № 1. - 260-263 б.
64. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихының алғашқы оқулықтары / Б.К. Абдугулова // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. – 2004. - № 1. - 8-12 б.
65. Абдугулова, Б.К. Қазақстанның Ресейге қосылуының аяқталуы және оның салдары / Б.К. Абдугулова // Ұлағат. – 2004. - № 3. - 11-13 б.
66. Абдугулова, Б.К. Оқулық-оқушылардың оқу-танымдық белсенділігінің құралы / Б.К. Абдугулова // Қазақ тілі мен әдебиеті. – 2004. - № 7. - 3-5 б.
67. Абдугулова, Б.К. Еңбек сүйгіштікке тәрбиелеу / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. - 1984. - № 12. - 58-61 б.
68. Абдугулова, Б.К. Оқушыларды адамгершілікке тәрбиелеу / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. – 1987. - № 2. - 68-70 б.
69. Абдугулова, Б.К. Достық сабақтары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. – 1990. - № 12. - 44-46 б.
70. Абдугулова, Б.К. «Отанды тану» курсы / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. – 1993. - № 3. - 29-34 б.
71. Абдугулова, Б.К. Ұлттық дәстүрлерді шәкірттердің бойына дарыту тәсілдері / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 1993. - № 5. - 35-40 б.
72. Абдугулова, Б.К. 5-6 сынып Қазақстан тарихы жаңа бағдарламасының ерекшеліктері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2006. - № 5. - 3-6 б.
73. Абдугулова, Б.К. Тарихи білім мазмұнындағы жаңа үрдістер / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2005. - № 5. - 135-140 б.
74. Абдугулова, Б.К. Мұғалімдер тәжірибесінен / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. - 2008. - № 3. - 72-76 б.
75. Абдугулова, Б.К. 5-6 сынып Қазақстан тарихы жаңа бағдарламасының ерекшеліктері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. - 2008. - № 3. - 3-6 б.
76. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы жаңа бағдарламасының мазмұны мен құрылымы / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. - 2008. - № 3. - 132-136 б.
77. Абдугулова, Б.К. Тарихи білім берудегі жаңа үрдістер / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. - 2008. - № 3. - 3-7 б.
78. Абдугулова, Б.К. Елбасы жолдауларын оқып үйрену / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. - 2008. - № 4. - 13-15 б.
79. Абдугулова, Б.К. Отанға деген сүйіспеншілік пен мемлекеттік рәміздерге деген құрметпен қарау сезімдерін қалыптастыру / Б.К. Абдугулова // Бастауыш мектеп. - 2008. - № 2. - 24-26 б.
80. Абдугулова, Б.К. Елбасының халыққа жолдауы / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. - 2008. - № 2. - 81-84 б.
81. Абдугулова, Б.К. Жоғары оқу орындарында Қазақстан Республикасының Президенті Н.Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын оқып-үйрену жолдары / Б.К. Абдугулова // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. - 2008. - № 1. - 56-64 б.

82. Абдугулова, Б.К. Елбасының халыққа жолдауы / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. - 2008. - № 3. - 11-17 б.

83. Абдугулова, Б.К. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауын мектепте оқып үйрену / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. - 2008. - № 1. - 32-36 б.

84. Абдугулова, Б.К. Мемлекеттік рәміздерге құрмет / Б.К. Абдугулова // Қазақстан мектебі. – 2008. - № 3. - 20-30 б.

85. Абдугулова, Б.К. Қазақстан Республикасының Президенті Н. Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауын Қазақстан тарихын оқытуда оқып үйрену жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 2. - 3-10 б.

86. Абдугулова, Б.К. Тарих сабағын ауызша әңгімелеу түрлері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 3. - 3-8 б.

87. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда белсенді әдістерді қолдану жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 4. - 4-7 б.

88. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытуда түрлі құжаттарды пайдалану жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 5. - 23-28 б.

89. Абдугулова, Б.К. Тарих сабағын оқытудың инновациялық әдістерін қолдану жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2009. - № 3. - 28-33 б.

90. Абдугулова, Б.К. Мектепке арналған Қазақстан тарихы оқулығына 50 жыл / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 3. - 24-28 б.


91. Абдугулова, Б.К. Тарих сабағында оқушылардың өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру / Б.К Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 3. -18-24 б.
92. Абдугулова, Б.К. Зертханалық және практикалық сабақты ұйымдастыру / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 9. - 7-12 б.
93. Абдугулова, Б.К. Атақты тарихшы, әдебиетші Дулат Хусайынұлы -Мұхаммед Хайдар: туғанына 510 жыл / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 10. - 6-11 б.
94. Абдугулова, Б.К. Көрнекті қоғам және мемлекет қайраткері Тұрар Рысқұлов / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 10. - 78-80 б.
95. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихын оқытудың тәрбиелік мәні / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2009. - № 10. - 3-7 б.

96. Абдугулова, Б.К. Мектепте Қазақстан тарихын оқытудың тәрбиелік орны / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2009. - № 3. - 28-33 б.

97. Абдугулова, Б.К. Шет елдерегі білім беру үрдісі / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. - 2009. - № 3. - 7-9 б.
98. Абдугулова, Б.К. Көрнекті ғалым Ж.Қасымбаев - 8-9 сыныпқа арналған Қазақстан тарихы оқулығының тұңғыш авторы / Б.К. Абдугулова // Абай атындағы ҚазҰПУ хабаршысы. Тарих және саяси-әлеуметтік ғылымдар сериясы. – 2009. - № 3. - 7-9 б.
99. Абдугулова, Б.К. Өздігінше жұмыс жеке тұлғаның шығармашылық- танымдық қабілетін қалыптастыру құралы / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2009. - № 1. - 53-58 б.
100. Абдугулова, Б.К. 2010 жылы Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға төраға / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 3. - 15-18 б.
101. Абдугулова, Б.К. Белсенді әдістерді қолдану / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2010. - № 1. - 40-42.
102. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулығының әдістемелік негіздері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 4. - 9-12 б.
103. Абдугулова, Б.К. Белсенді әдістерді қолдану жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 5. - 40-42 б.
104. Абдугулова, Б.К. Тарих сабағының тиімді формалары / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2010. - № 3. - 43-44 б.
105. Абдугулова, Б.К. Колледжде тарихи білім берудің тәрбиелік-танымдық мүмкіндіктері / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2010. - № 2. - 40-43 б.
106. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы сабағында оқыту үрдісін жаңаша ұйымдастыру / Б.К. Абдугулова // Білім берудегі менеджмент. – 2010. - № 2. - 41-44 б.
107. Абдугулова, Б.К. Жеке тұлғаның шығармашылық қабілетін дамыту жолдары / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 7. - 20-22 б.
108. Абдугулова, Б.К. Қазақтың шешендік өнері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 7. - 53-56 б.
109. Абдугулова, Б.К. Практикалық сабақты ұйымдастырудың ерекшеліктері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 5. - 33-40 б.
110. Абдугулова, Б.К. Қазақстан тарихы оқулықтарының ғылыми әдістемеліік мәселелері / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 4. - 9-12 б.
111. Абдугулова, Б.К. 2010 жылы Қазақстан Республикасы Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымға төраға / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 3. - 15-18 б.

112. Абдугулова, Б.К. Атақты ғұн билеушісі Аттила / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. - 2010. - № 7. - 75-77 б.

113. Абдугулова, Б.К. Жанқожа Нұрмағамбетовтың туғанына 230 жыл / Б.К. Абдугулова // Қазақстан тарихы. – 2010. - № 5. - 77-78 б .

114. Абдугулова, Б.К. Қосымша материалды тиімді пайдалану / Б.К. Абдугулова // Қазақ тарихы. – 2010. - № 5. - 78-79 б.115. Абдугулова, Б.К. Ұлттық бірлік пен патриотизм – еліміздің стратегиялық таңдауы / Б.К. Абдугулова // Педагогика и психология. – 2010. - № 3. – 71-75 б.

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет