Програмовані конспекти з астрономіїбет1/4
Дата29.04.2016
өлшемі1.37 Mb.
#93894
  1   2   3   4

При незначній кількості годин, що відводиться на вивчення астрономії в школі, проблема забезпечення ефективності кожного уроку постає особливо гостро. Для її вирішення слід організувати учбовий процес так, щоб одержані на уроках знання і вміння добре засвоювалися, щоб всі учні були залучені до самостійної роботи. Проблему можна розв’язати, використавши різні методи і прийоми. Одним з них є застосування програмованих конспектів.

Програмований конспект являє собою два аркуші паперу. Перший з них – лист „Завдання”. При його складанні ретельно відбираються запитання, в яких чітко виділяється те головне, що учні повинні глибоко зрозуміти і засвоїти. Ці запитання систематизуються і діляться на розділи, кожен з яких містить 5-6 завдань. Один розділ повинен містити завдання однорідного змісту: визначення, формули, співвідношення між одиницями, пояснення явищ тощо.

До програмованого конспекту може бути включена деяка кількість задач. Числові значення величин до них слід добирати таким чином, щоб виконання обчислень не викликало утруднень.

Другий аркуш – лист „Відповіді”. На ньому подано варіанти відповідей, номери яких звичайно не відповідають номерам запитань. Відповіді складаються так, щоб по можливості вони могли підійти до будь-якого запитання. При пошуку правильної відповіді учень повинен осмислювати всі варіанти всіх відповідей.

В кінці одного з листів розміщуються завдання підсумкового опитування з теми, в яких для кожного варіанту вказується розділ з листа завдань і номер запитання до нього.

Для прикладу розглянемо, як складено програмований конспект, який застосовується при вивченні теми „Зорі”. Він містить шість розділів.1 розділ. Основні поняття. Дано визначення основних характеристик зір, вводяться нові одиниці вимірювання відстаней в астрономії.

2 розділ. Співвідношення між одиницями. Встановлюється співвідношення між відомими і нововведеними одиницями вимірювання відстаней в астрономії.

3 розділ. Формули. Містить визначення відстаней до зір за їх річним паралаксом, відношення видимої яскравості двох зір та формули обчислення абсолютної зоряної величини та світності зорі.

4 розділ. За паралаксом зорі визначити відстань до неї в парсеках та проміжок часу, протягом якого світло йтиме до Землі. Зорі вибрано з таким значенням річного паралаксу, щоб учні могли визначити відстань до зорі в парсеках за формулою D = 1/p усно, не витрачаючи на це багато часу.

5 розділ. За спектральним класом визначити ефективну температуру зорі та її колір. Наводиться ряд зір із зазначенням їхніх спектральних класів. Учні, скориставшись відповідністю „спектр-температура-колір” або діаграмою Герцшпрунга-Рессела, повинні визначити температуру поверхні та колір зорі.

6 розділ. Досвідчений спостерігач визначив колір зорі. Встановити, до якого спектрального класу вона належить та яка температура її поверхні. Вказано зорю та її колір, за відповідністю „спектр-температура-колір” або діаграмою Герцшпрунга-Рессела визначається температура та спектральний клас зорі. Завдання останніх двох розділів формують в учнів уявлення про те, що основну інформацію про зорі вчені одержують з аналізу їх спектрів.

Серед прийомів, що сприяють засвоєнню матеріалу на уроці, можуть бути такі.

На початку вивчення теми учням пропонується знайти в підручнику відповіді на запитання листа „Запитання” з розділів „Основні поняття”, „Формули”, „Одиниці”. При цьому вони самі виділяють головний матеріал і осмислюють його.

Наприкінці уроку дається заввдння знайти в конспекті відповіді на окремі запитання, але вже без підручника, і проводиться вибіркове усне опитування. Це дає змогу визначити рівень засвоєння нового матеріалу на уроці.

При перевірці засвоєння матеріалу, що вивчався на попередньому уроці, проводиться короткочасне програмоване опитування. На протязі 5-6 хвилин учні повинні записати відповіді на 5-6 запитань конспекту. Виконуючи завдання, учень повинен написати ряд чисел, перша цифра яких відповідає номеру запитання, а друга – номеру можливої правильної відповіді. Перевірку легко здійснити, порівнявши одержані числа з тими, які являють собою правильну відповідь. Самі учні можуть легко здійснити перевірку і оцінку своїх відповідей.

Засвоєння матеріалу можна також провести шляхом усного групового опитування (5-6 учнів) або змійкою, коли учні класу по черзі відповідають на запитання. При усному опитуванні учням видається лише лист „Завдання”.Під кінець вивчення теми проводиться обов’язкове програмоване опитування по всіх розділах. Як окреме питання воно може бути використане під час тематичної атестації. Конспект може також служити переліком тих запитань, які учням слід підготувати до тематичної атестації.
Дані дидактичні матеріали створені на основі програмованих конспектів з фізики вчителя з м. Волновахи Донецької області Щербини Миколи Ілліча. Ним розроблені також основні прийоми їх використання.

Тема 1 Предмет і значення астрономії
1 розділ Предмет астрономії. Продовжіть кожне з початих речень

 1. Астрономія – це наука про небесні тіла. Сучасна астрономія вивчає рух, будову, взаємозв’язки, утворення та розвиток небесних тіл і їх систем …

 2. Астрономія – найдавніша наука на Землі. Виникла астрономія з практичних потреб людини …

 3. І в наш час астрономія вирішує ряд практичних завдань …

 4. Розвиток астрономії сприяє прогресу у фізиці, математиці, хімії, техніці …

 5. Виняткового значення набуває астрономія при формуванні Світогляду. Спостереження зоряного неба, рух Сонця, Місяця і інших тіл без наукових знань може призвести до неправильних поглядів на світобудову, які тісно пов’язані з усіляким забобонами …


2 розділ Окремі дисципліни астрономії

 1. Астрометрія …

 2. Небесна механіка …

 3. Астрофізика …

 4. Зоряна астрономія …

 5. Космогонія …

 6. Космологія …3 розділ Який вклад в розвиток астрономії внесли такі вчені


 1. Клавдій Птоломей (150 р.н.е.)…

 2. Ісаак Ньютон (1643 – 1727)…

 3. Миколай Копернік (1473 – 1543)…

 4. Йоганн Кеплер (1571 – 1630)…

 5. Галілео Галілей (1564 – 1642)…

 6. Джордано Бруно (1548 – 1600)…4 розділ Об’єкти дослідження в астрономії. Закінчіть розпочату фразу


 1. Земля – це…

 2. На відстані близько 60 земних радіусів від Землі знаходиться її супутник - …

 3. Навколо Сонця обертаються…

 4. До планет земної групи належать…

 5. До планет-гігантів належать…

 6. Крім дев’яти великих планет у Сонячній системі рухаються ще…

 7. В неосяжних просторах Всесвіту розсіяні зорі, які подібні до нашого Сонця, тобто…

 8. У міжзоряних просторах міститься…


Завдання

Розділи

1

2

3

4

Варіант 1

3

2

2

5;1

Варіант2

1

1

6

2;6

Варіант 3

2

4

5

1;7

Варіант 4

4

5

4

3;8

Варіант 5

5

6

1

4;3

Варіант 6

2

3

3

6;2


Тема 1 Предмет і значення астрономії Відповіді

1 розділ

 1. До числа таких задач відноситься забезпечення суспільства точним часом, обчислення і складання календаря, визначення географічних координат пунктів на Землі.

 2. Для прикладу достатньо вказати на досягнення в галузі ракетної техніки, що завершилася створенням штучних супутників і космічних кораблів. Ці досягнення в свою чергу викликали потужний розвиток радіоелектроніки. Це практичне значення астрономії.

 3. Астрономія, вивчаючи фізичну природу небесних тіл, виявляючи дійсні закони будови і руху їх систем, стверджує єдність світу, доводить, що світ матеріальний, що всі процеси у Всесвіті протікають як результат природного розвитку без втручання яких би то не було надприродних сил.

 4. В результаті ми одержуємо уявлення про будову і розвиток доступної нашим спостереженням частини Всесвіту.

 5. Там, де відсутня явно виражена зміна пір року (наприклад, в Єгипті), тільки за спостереження зоряного неба можна було встановити, коли починати сівбу; у скотарів і мореплавців виникла необхідність в орієнтуванні в пустелях і на морі – це також спонукало до спостережень за рухом небесних тіл; розвиток суспільства викликав до життя літочислення і календар.


2 розділ

 1. ..досліджує будову нашої Галактики та інших зоряних систем.

 2. ..розробляє методи вимірювання положень небесних світил і кутових відстаней між ними, вона також розв’язує проблеми вимірювання часу.

 3. ..вивчає розвиток Всесвіту в цілому.

 4. ..займається питаннями походження і розвитку небесних тіл.

 5. ..з’ясовує динаміку руху небесних тіл.

 6. ..вивчає фізичну природу, хімічний склад і внутрішню будову зір.


3 розділ

 1. ..підтвердив вчення Коперніка своїми телескопічними відкриттями.

 2. ..вчив про нескінченність Всесвіту і про можливість населених світів у ньому.

 3. ..розробив геліоцентричну теорію будову Сонячної системи.

 4. ..відкрив закони руху планет навколо Сонця.

 5. ..узагальнив погляди давньогрецьких вчених про будову Всесвіту у вигляді геоцентричної системи світу.

 6. ..відкрив закон всесвітнього тяжіння і заклав основи небесної механіки.


4 розділ

 1. ..самосвітні розжарені газові кулі з поперечниками в мільйони кілометрів; одні за яскравістю схожі на Сонце, інші в десятки разів яскравіші або ж слабші від нього.

 2. ..Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун, для яких характерні потужні атмосфери і, крім супутників, система кілець.

 3. ..Місяць – холодне кулясте тіло, розміри якого майже у чотири рази менші за земні. Обертається навколо Землі і супроводжує її в річному русі навколо Сонця. Світить відбитим сонячним світлом.

 4. ..багато пилу і газу, які часом утворюють величезні за розмірами та об’ємом туманності: газові, які при наявності поблизу них яскравої зорі світяться, і пилові, що мають вигляд темного провалля на яскравому тлі.

 5. ..десятки тисяч малих планет, або астероїдів, велика кількість комет, а також безліч окремих дрібних метеорних тіл. Міжпланетний простір заповнений великою кількістю пилу і газу.

 6. ..холодне небесне тіло кулястої форми порівняно невеликих розмірів – її радіус у середньому становить 6370 км.

 7. ..Меркурій, Венера, Земля і Марс. Пори розбіжності у зовнішніх характеристиках, у них багато спільного.

 8. ..ще 8 подібних до Землі і Місяця тіл – планети. Вони мають різні розміри і перебувають на різних відстанях від нього.

Тема 2 Небесна сфера
1 розділ Основні поняття

 1. Вісь світу - …

 2. Полюс світу - …

 3. Зеніт - …

 4. Надир - …

 5. Небесний екватор - …

 6. Небесний меридіан - …


2 розділ Небесні координати. За наведеними означеннями встановіть відповідні їм поняття

 1. Кутова відстань, виміряна вздовж математичного горизонту, від точки півдня до вертикального кола.

 2. Кутова відстань світила від небесного екватора, виміряна вздовж кола схилень.

 3. Велике коло, яке проходить через зеніт і світило.

 4. Кутова відстань, виміряна вздовж небесного екватора, від точки весняного рівнодення до кола схилення світила.

 5. Велике коло небесної сфери, яке проходить через полюси світу і світило.

 6. Кутова відстань світила від істинного горизонту, виміряна вздовж вертикалу.


3 розділ Укажіть для назв, взятих із земного глобуса, відповідні їм поняття на небесній сфері

 1. Широта

 2. Довгота

 3. Екватор

 4. Гринвіч, Англія

 5. Південний полюс

 6. Північний полюс


4 розділ За малюнком, на якому зображено небесну сферу в проекції на площину небесного меридіана, встановіть, яким поняттям відповідають слідуючі позначення 1. QQ`

 2. PP`

 3. ZZ`

 4. NP = φ

 5. NS

 6. MS = h

 7. δ = MQ

 8. QS = 90˚ - φ


5 розділ На якій висоті кульмінує зоря Порціон (δ = +05˚ 21΄) в даних населених пунктах

 1. Ялта (φ = 44˚ 30΄)

 2. Запоріжжя (φ = 47˚ 48΄)

 3. Новгород-Сіверський (φ = 52˚ 01΄)

 4. Делі (φ = 28˚ 40΄)

 5. Токіо (φ = 35˚ 42΄)

 6. Мехіко (φ = 19˚ 26΄)


6 розділ Чи може зоря спостерігатися в селі Коханому (φ = 47˚ 18΄) ?

 1. Канопус (δ = -52˚ 40΄)

 2. Мірфак (δ = +49˚ 41΄)

 3. Фомальгаут (δ = -29˚ 53΄)

 4. Хамал (δ = +23˚ 14΄)

 5. Спіка (δ = -10˚ 54΄)

 6. Ахернар (δ = -57˚ 29΄)


Тема 2. Небесна сфера Відповіді
1 розділ

 1. ..нижня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою.

 2. ..велике коло небесної сфери, яке проходить через точки зеніту і полюси світу.

 3. ..пряма, яка проходить через центр небесної сфери паралельно до осі обертання Землі.

 4. ..верхня точка перетину прямовисної лінії з небесною сферою.

 5. ..велике коло небесної сфери, площина якого перпендикулярна до осі світу і яке віддалене на 90˚ від полюсів світу.

 6. ..точка перетину осі світу з небесною сферою.


2 розділ

 1. Азимут

 2. Висота

 3. Коло схилень

 4. Схилення

 5. Вертикал

 6. Пряме сходження


3 розділ

 1. Північний полюс світу

 2. Південний полюс світу

 3. Схилення

 4. Пряме сходження

 5. Точка весняного рівнодення

 6. Небесний екватор


4 розділ

 1. Висота світила

 2. Прямовисна лінія

 3. Широта місцевості

 4. Полуденна лінія

 5. Схилення світила

 6. Кут нахилу площини небесного
  екватора до горизонту

 7. Вісь світу

 8. Проекція небесного екватора


5 розділ

 1. 55˚ 59΄

 2. 48˚ 57΄

 3. 36˚ 51΄

 4. 65˚ 13΄

 5. 32˚ 38΄

 6. 40˚ 09΄


6 розділ 1. Так 2. НіЗавдання

Розділи

1

2

3

4

5

6

Варіант 1

2

1

3

5;1

2

1

Варіант2

1

7

1

2;7

6

2

Варіант 3

4

8

2

1;8

5

1

Варіант 4

5

6

4

3;6

4

2

Варіант 5

3

8

6

4;8

3

1

Варіант 6

6

3

5

6;3

1

2

Тема 3. Сузір’я. Зоряна карта

1 розділ Контури яких сузір’їв зображено на малюнках
1 2 34 5 6


2 розділ Що покладено в основу назв указаних сузір’їв

 1. Північна Корона

 2. Оріон

 3. Столова Гора

 4. Трикутник

 5. Рись

 6. Терези


3 розділ Скориставшись рухомою картою зоряного неба, вкажіть 2-3 сузір’я, які видимі поблизу точок Сходу і Заходу о 24 годині в указану дату.

 1. 1 січня

 2. 1 березня

 3. 1 травня

 4. 1 липня

 5. 1 вересня

 6. 1 листопада


4 розділ Визначте дату, для якої дане сузір’я знаходиться поблизу

зеніту о 22 годині. Географічна широта φ = 47˚.

 1. Велика Ведмедиця

 2. Візничий

 3. Лебідь

 4. Ліра

 5. Персей

 6. Кассіопея


5 розділ Користуючись зоряною картою, визначте екваторіальні координати зорі

 1. Спіка ( Діви)

 2. Фомальгаут ( Південної Риби)

 3. Проціон ( Малого Пса)

 4. Манкалінан ( Візничого)

 5. Нат ( Тельця)

 6. Шаула ( Скорпіона)


6 розділ За екваторіальними координатами об’єкту встановіть сузір’я, в якому він знаходиться.

 1. Планетарна туманність Слимак: α = 22h 27m, δ = – 21˚ 06΄

 2. Розсіяне зоряне скупчення Ясла: α = 08h 38m, δ = +19˚ 52΄

 3. Дифузна туманність Каліфорнія: α = 04h 00m, δ = + 36˚ 17΄

 4. Кулясте скупчення зір М13: α = 16h 40m, δ = + 36˚ 33΄

 5. Галактика М51 (Вир): α = 13h 27m, δ = + 47˚ 27΄

 6. Розсіяне скупчення Плеяди: α = 03h 44m, δ = + 23˚ 58΄


Тема 3. Сузір’я. Зоряна карта Відповіді

1 розділ

 1. Волопас

 2. Великий Пес

 3. Кассіопея

 4. Візничий

 5. Лебідь

 6. Цефей


2 розділ

 1. Сузір’я названо за ім’ям міфічного мисливця-велетня. Він убивав всіх звірів без розбору. Богиня Артеміда, покровителька тварин, вбила його за це, наславши на нього скорпіона.

 2. Сузір’я схоже на відповідну геометричну фігуру.

 3. Сузір’я мало схоже на відповідний прилад. Вважають, що в назві сузір’я відображено той факт, що на початку нашої ери в ньому перебувала точка осіннього рівнодення.

 4. Назву сузір’ю дав французький астроном Лакайль. Аналогічну назву мала місцевість на мисі Доброї Надії, де він проводив свої спостереження.

 5. Це сузір’я схоже на дорогоцінну прикрасу, найяскравіша зоря якого має назву Гемма (Перлина). Згідно легенди її подарував своїй дружині Аріадні бог Діоніс.

 6. Це малопомітне сузір’я. Ян Гевелій, який виділив це сузір’я, стверджував, що лише людина з таким же зором, як в даної істоти, зможе його побачити.


3 розділ

 1. Волосся Вероніки, Волопас; Кит, Риби

 2. Риби, Овен; Діва, Волосся Вероніки

 3. Змія, Геркулес; Оріон, Телець

 4. Телець, Ерідан; Змієносець, Змія, Північна Корона

 5. Орел, Дельфін; Рак, Близнята

 6. Рак, Малий Пес, Великий Пес; Орел, Дельфін, Водолій


4 розділ

 1. 15 грудня

 2. 15 січня

 3. 10 листопада

 4. 25 серпня

 5. 31 липня

 6. 20 квітня


5 розділ

 1. 05h 23m, +18˚ 34΄

 2. 07h 37m, + 05˚ 21΄

 3. 13h 23m, - 10˚ 54΄

 4. 22h 59m, - 29˚ 53΄

 5. 06h 00m, + 44˚ 57΄

 6. 17h 34m, - 37˚ 06΄


6 розділ

 1. Гончі Пси

 2. Рак

 3. Геркулес

 4. Телець

 5. Водолій

 6. ПерсейЗавдання

Розділи

1

2

3

4

5

6

Варіант 1

1

6

4

4

1

5

Варіант2

2

4

5

3

2

1

Варіант 3

3

2

1

1

6

2

Варіант 4

4

1

2

6

3

4

Варіант 5

5

3

6

5

5

1

Варіант 6

6

5

3

2

4

3Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет