Програмовані конспекти з астрономії


Тема 8 Зорі. Їх основні характеристикибет3/4
Дата29.04.2016
өлшемі1.37 Mb.
#93894
1   2   3   4
Тема 8 Зорі. Їх основні характеристики
1 розділ Основні поняття

 1. Річний паралакс – …

 2. Парсек – це …

 3. Світловим роком називають …

 4. Видима зоряна величина – …

 5. Абсолютна зоряна величина – …

 6. Світність – …


2 розділ Співвідношення між одиницями

 1. 1 пк = … св. Роки

 2. 1 св. рік = … пк

 3. 1 а.о. = … км

 4. 1 пк = … а.о.

 5. 1 а.о. = … пк

 6. 1 пк = … км


3 розділ Формули

 1. Відстань до зорі (загальна формула) D = …

 2. Відстань до зорі (в а.о. при малих кутах)

 3. Відстань до зорі (в пк)

 4. Відношення видимої яскравості двох будь-яких зір І1: І2 = …

 5. Абсолютна зоряна величина М = …

 6. Світність зорі (у світностях Сонця) L = …


4 розділ За паралаксом зорі визначте відстань до неї в парсеках та проміжок часу, протягом якого світло йтиме від неї до Землі.

 1. β Центавра (0,03˝)

 2. γ Риби(0,025˝)

 3. α Змії(0,04˝)

 4. δ Чаші(0,025˝)

 5. β Кита(0,05˝)

 6. γ Стріли(0,02˝)


5 розділ За спектральним класом визначте ефективну температуру зорі та її колір, скориставшись для цього відповідністю „спектр-температура-колір”

 1. Канопус (A1)

 2. Арктур (K2)

 3. Хадар (B1)

 4. Порціон (F5)

 5. Міра (M6)

 6. Тау Кита (G8)


6 розділ Досвідчений спостерігач визначив колір зорі. Встановіть, до якого спектрального класу вона належить та яка її температура поверхні

 1. α Риби (білий)

 2. γ Дракона (оранжевий)

 3. ε Близнят (темно-жовтий)

 4. β Цефея (біло-блакитний)

 5. α Геркулеса (червоний)

 6. δ Ерідана (жовтий)


Тема 8 Зорі. Їх основні характеристики Відповіді
1 розділ

 1. ..повна енергія, що випромінюється зорею за одиницю часу. Відносною одиницею вимірювання може бути потужність Сонця.

 2. ..відстань яку світло (електромагнітне випромінювання у вакуумі) проходить за час, що дорівнює одному року.

 3. ..кут, під яким із зорі можна було б бачити велику піввісь земної орбіти (що дорівнює 1 а.о.), перпендикулярно до променя зору.

 4. ..видима зоряна величина, яку мала б зоря, якби знаходилася від нас на стандартній відстані 10 парсек.

 5. ..відстань, на якій велику піввісь земної орбіти, перпендикулярну до променя зору, видно під кутом 1˝.

 6. ..міра спостережуваного блиску небесного об’єкту, видимого із Землі.


2 розділ

 1. ..9,5·1012

 2. ..206 265

 3. ..1/206265

 4. ..3·1013

 5. ..3,26

 6. ..1,5·106


3 розділ

 1. ..2,512m2 - m1

 2. ..a / sin p

 3. ..1/p

 4. .. 2,5125 – M

 5. ..206265˝/p

 6. ..m + 5 – lgD


4 розділ

 1. 50; 163

 2. 20; 65

 3. 40; 130

 4. 25; 82

 5. 33; 108


5 розділ

 1. 5000; оранжевий

 2. 23 000; біло-блакитний

 3. 3000; червоний

 4. 6600; світло-жовтий

 5. 5000; червонувато-жовтий

 6. 10000; білий


6 розділ

 1. ..G0; 6000K

 2. ..K5; 4400K

 3. ..A0; 11000K

 4. ..G5; 5500K

 5. ..M5; 3000K

 6. ..B0; 25000KЗавдання

Розділи

1

2

3

4

5

6

Варіант 1

2

4

6

1

5

5

Варіант2

1

6

2

5

3

4

Варіант 3

5

3

1

6

4

2

Варіант 4

3

2

4

3

2

1

Варіант 5

4

1

3

2

1

3

Варіант 6

6

5

5

4

6

6


Тема 9 Подвійні зорі. Фізично змінні зорі
1 розділ Подвійні зорі

 1. Змінні зорі - …

 2. Оптично-подвійні - …

 3. Фізично подвійні зорі - …

 4. візуально-подвійні зорі - …

 5. Спектрально-подвійні зорі - …

 6. Затемнено-подвійні - …


2 розділ Фізично змінні зорі

 1. Фізично-змінні зорі - …

 2. Цефеїди - …

 3. Спалахуючи зорі - …

 4. Нові зорі - …

 5. Наднова зоря - …

 6. Мюриди - …


3 розділ На графіку показано, як змінюється блиск затемнено-подвійної зорі β Ліри. Вкажіть , якому положенню компонентів відповідає дана точка кривої блиску. 1. A

 2. B

 3. C

 4. D

 5. K

 6. M


4 розділ Визначте (грубо), у скільки разів зростає чи спадає блиск β Ліри на зазначеній ділянці кривої блиску. Протягом якого часу відбувалася зміна блиску.

1.MK 2.KA 3.AB 4.BC 5.CD 6.DL


5 розділ Дано криві зміни блиску нових зір: Орла (І), Персея (ІІ), Близнюків (ІІІ).
Визначте:


 1. Середнє зменшення блиску за добу в перші 100 днів

 2. Відношення блисків у максимумі і мінімумі

 3. Момент часу, коли зоря стала недоступною для спостереження неозброєним окомТема 9 Подвійні зорі. Фізично змінні зорі Відповіді
1 розділ

 1. ..дві зорі, які випадково спроектувалися в близькі точки на небесній сфері, не пов’язані між собою фізично.

 2. ..зорі, у яких спостерігається з часом зміна блиску.

 3. ..не розрізнювані в телескоп тісні пари зір, видима зоряна величина яких змінюється внаслідок періодично наступаючих для земного спостерігача затемнень одного компонента системи іншим.

 4. ..подвійні зорі, подвійність яких можна виявити в телескоп.

 5. ..дві зорі (компоненти подвійної системи), які рухаються навколо спільного центра мас під дією сили тяжіння.

 6. ..близько розміщені одна від одної зорі, подвійність яких виявляється за періодичним зміщенням або роздвоєнням спектральних ліній.


2 розділ

 1. ..гігантський вибух масивної зорі на заключній стадії її еволюції, при якому її світність протягом кільканадцяти діб зростає в мільярд разів. У цей період слабка до спалаху невидима зоря досягає блиску найяскравіших зір нашого неба, навіть перевищуючи їх.

 2. ..група дуже яскравих пульсуючих надгігантів. Амплітуда блиску коливається у різних представників від 0,5 до 2 зоряних величин, а період – від декількох годин до 3-х діб, або від декількох діб до декількох тижнів.

 3. ..червоні гіганти з періодом коливань блиску близько року і амплітудою зміни блиску 3-7 зоряних величин.

 4. ..змінні зорі, які різко і не періодично змінюють свій блиск.

 5. ..зорі, зміна блиску яких пов’язана з фізичними процесами в самих зорях або системі зір.

 6. ..зорі, блиск яких за кілька (1-100) діб раптово зростає в тисячі і мільйони разів, після чого за кілька років повільно зменшується до нормального значення.


3 розділ


4 розділ

 1. Зростає в 1,5 рази; 3 доби

 2. Зростає в 2 рази; 2,5 доби

 3. Зменшується в 2 рази; 3 доби

 4. Зменшується в 2 рази; 3,5 доби

 5. Зростає в 2 рази; 2,5 доби


5 розділ

 1. 0,06m; 10 000; 150-й день 2. 0,055m ; 1 600; 270-й день 3. 0,04m; 250; 30-й день
Завдання

Розділи

1

2

3

4

5

Варіант 1

4

5

4

3

1

Варіант2

5

6

1

4

2

Варіант 3

6

3

3

6

3

Варіант 4

3

4

6

1

3

Варіант 5

2

1

5

2

2

Варіант 6

1

2

2

5

1

Тема 10 Закономірності в світі зір. Еволюція зір

1 розділ Що відповідає даним позначенням на діаграмі Герцшпрунга-Рассела?


2 розділ Вкажіть положення вказаних зір на Г-Р діаграмі. Спектральний клас і світність указані в дужках

 1. Рігель (В8; 53 700)

 2. Вега (А0; 54)

 3. Сонце (G2; 1)

 4. Бетельгейзе (М2; 21 300)

 5. Зоря Барнарда (М5; 0,0004)

 6. Сиріус В (А5; 0,002)


3 розділ Підберіть опис до основних стадій дуже масивних зір

 1. Гравітаційний стиск туманності

 2. „Горіння” гелію

 3. Ймовірно, нейтронна зоря

 4. На кінцевій стадії – невидимий надгустий об’єкт діаметром 3 км

 5. Стійке світіння за рахунок перетворення водню в гелій

 6. Надпотужний вибух


4 розділ Доберіть поняття зоряної еволюції до спостережуваних на небі об’єктам

 1. Місце народження зір

 2. Кандидат в чорну діру

 3. Голубий гігант

 4. Зоря головної послідовності

 5. Нейтронна зоря

 6. Пульсуюча змінна

 7. Червоний гігант

 8. Залишок наднової


Тема 10 Закономірності в світі зір. Еволюція зір Відповіді
1 розділ

 1. Температура поверхні зорі (в Кельвінах)

 2. Світність

 3. Спектральний клас

 4. Абсолютна зоряна величина

 5. Головна послідовність

 6. Область червоних гігантів

 7. Область білих карликів

 8. Область надгігантів

 9. Область голубих гігантів

 10. Область червоних карликів


2 розділ


3 розділ

 1. Чорна діра

 2. Головна послідовність

 3. Протозоря

 4. Пульсар

 5. Червоний гігант

 6. Наднова


4 розділ

 1. Антарес ( )

 2. Крабовидна туманність

 3. Пульсар в Крабовидній туманності

 4. Лебідь Х-1

 5. Міра ( )

 6. Сонце

Завдання

Розділи

1

2

3

4

Варіант 1

3

2

2

5,1

Варіант2

1

1

6

2,6

Варіант 3

2

4

5

1,7

Варіант 4

4

5

4

3,8

Варіант 5

5

6

1

4,3

Варіант 6

6

3

3

6,2

Тема 11 Галактика

1 розділ Основні поняття

 1. Наша Галактика - …

 2. Галактична площина - …

 3. Ядро Галактики - …

 4. Спіральні рукава - …

 5. Гало - …

 6. Зоряне скупчення - …


2 розділ Основні дані про Галактику

 1. Наша Галактика складається з більш як … млрд. зір.

 2. Поперечник Галактики становить приблизно … св. років.

 3. Наше Сонце знаходиться від центра Галактики на відстані … св. років.

 4. Сонце разом з планетами обертається навколо Галактики зі швидкістю … км/с.

 5. Маса всієї Галактики понад … кг.

 6. Вік нашої Галактики становить близько … млрд. років.


3 розділ Вкажіть, яким утворенням стосовно нашої Галактики, відповідають слідуючи позначення4 розділ Підберіть назву для означених утворень в Галактиці

 1. Густі молекулярні хмари міжзоряного газу і пилу, які непрозорі через міжзоряне поглинання світла пилом.

 2. Порівняно нещільна група зір, яка не має правильної форми. Містить від декількох десятків до декількох тисяч зір.

 3. Система, яка складається з ядра – гарячого білого карлика, і світної газової оболонки, що розширюється в навколишній простір зі швидкістю близько
  20 км/с.

 4. Області міжзоряної речовини, яка світить за рахунок відбивання світла яскравих зір від пилової складової і (або) за рахунок пере випромінювання світла газовою складовою.

 5. Масивна сферична або еліпсоїдна система з числом зір до 106, вік якої досягає 10-12 млрд. років. Мають великі власні швидкості, рухаючись по дуже витягнутим орбітам навколо центра Галактики.

 6. Туманне утворення, що являє собою хмару іонізованого газу у вигляді прожилок і розширюється зі швидкістю 1000 км/с. Виникло як наслідок спалаху наднової.

Тема 11 Галактика Відповіді

1 розділ


 1. ..сферична хмара навколо центра Галактики, складається з розрідженої речовини, кулястих скупчень, змінних короткоперіодичних цефеїд.

 2. ..гравітаційно зв’язані системи зір, які об’єднані спільністю походження.

 3. ..велика, гравітаційно пов’язана сукупність зір і міжзоряної речовини, що містить приблизно 200 млрд. зір, в тому числі і наше Сонце.

 4. ..компактна зоряна хмара в її центральній області діаметром 4 кпк, концентрація зір в якій в мільйон разів більша, ніж в околі Сонця.

 5. ..площина симетрії Галактики, зорі якої утворюють в просторі складну, але достатньо правильну форму диску з кулеподібним потовщенням в центрі.

 6. ..закручені навколо ядра яскраві гілки, що розміщуються в галактичній площині і складаються з гарячих і яскравих зір, а також з масивних газопилових хмар.


2 розділ


 1. 12

 2. 200

 3. 30 000

 4. 100 000

 5. 250

 6. 2·1041


3 розділ


 1. Диск

 2. Гало

 3. Спіральний рукав

 4. Ядро

 5. Положення Сонця із Землею

 6. Положення кулястих скупчень


4 розділ


 1. Крабовидна туманність

 2. Розсіяне зоряне скупчення

 3. Кулясте зоряне скупчення

 4. Планетарна туманність

 5. Темна туманність („вугільний мішок”)

 6. Світла дифузна туманність


Завдання

Розділи

1

2

3

4

Варіант 1

1

6

4

4

Варіант2

2

4

5

3

Варіант 3

3

2

1

1

Варіант 4

4

1

2

6

Варіант 5

5

3

6

5

Варіант 6

6

5

3

2

Тема 12 Галактики. Метагалактика
1 розділ Основні поняття

 1. Еліптичні галактики - …

 2. Спіральні галактики - …

 3. Неправильні галактики - …

 4. Радіогалактики - …

 5. Галактики з активним ядром - …

 6. Квазари - …


2 розділ Визначте тип галактики (грубо)3 розділ Визначте відстань до галактики за її променевою швидкістю. Сталу Габбла прийняти рівною 60 км/(с·Мпк)


п.п.

1

2

3

4

5

6

NGC або М

55

М65

М106

М101

300

М104

Променева

швидкість,

км/с

190

640

480

394

9510504 розділ Для кожної космологічної моделі вкажіть одне (або більше) основних положень


 1. Теорія Великого Вибуху

 2. Теорія пульсуючого Всесвіту

 3. Теорія стаціонарного Всесвіту
Достарыңызбен бөлісу:
1   2   3   4
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет