Рабочая учебная программа Специальность: 5В080700 «Лесные ресурсы и лесоводство» Өскемен Усть-КаменогорскДата03.07.2016
өлшемі205.44 Kb.
#173877
түріРабочая учебная программа
Д.СЕРІКБАЕВ ат. ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ


Ф1 және ШҚМТУ 701.01-01-1-2011


Сапа менеджменті жүйесі

Пәннің оқу жұмыс бағдарламасы


беті беттің
Қазақстан Республикасының Министерство

Білім және ғылым образования и науки

министрлігі Республики Казахстан


Д. Серікбаев атындағы ВКГТУ им. Д. Серикбаева

ШҚМТУ
УТВЕРЖДАЮ

декан факультета

_______________Б.О.Нухаева


___________________2012 г.


ОРМАН ТАКСАЦИЯСЫ

Жұмыс оқу бағдарламасы
ЛЕСНАЯ ТАКСАЦИЯ

Рабочая учебная программа

Специальность: 5В080700 - «Лесные ресурсы и лесоводство»

Өскемен


Усть-Каменогорск

2012
Рабочая программа разработана на кафедре «Лесные ресурсы, технологии деревообработки и перерабатывающих производств» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования для студентов специальности 5В080700 «Лесные ресурсы и лесоводство»

Обсуждено на заседании кафедры «Лесные ресурсы, технологии деревообработки и перерабатывающих производств»
И.о. зав. кафедрой Е.А.Асангалиев
Протокол №____ от ____________________2012 г.

Одобрено учебно-методическим советом архитектурно-строительного факультета (название)


Председатель Д.К.Галкина
Протокол №____ от_____________________2012 г.

Разработал

доцент М.С.Данилов

Нормоконтролер Т.В.Тютюнькова

ОҚЫТУШЫ ТУРАЛЫ МАҒЛҰМАТ ЖӘНЕ ТҮЙІСПЕЛІ АҚПАРАТ
«Орман қорлары, ағаш өңдеу және қайта өңдеу өндірістерінің технологиялары» кафедрасы, СҚФ (3-205 дәрісхана)

Сабақты жүргізетін оқытушы: Данилов Михаил Сергеевич м-ш.ғ.к., Алипина Куралай Бауржановна, оқытушы

Жұмыс телефоны: 55-39-14

Дәрісхана сағаттары және кеңес беру уақыттары: оқытушының сабақ кестесі бойынша.


1. ПӘННІҢ СЫЙПАТТАМАСЫ, ОҚУ ПРОЦЕСІНДЕГІ ОНЫҢ ОРНЫ
1.1 Оқытылып отырған пәннің сыйпаттамасы
Орман шыруашылығы ісінің бакалаврін дайындауда басты пәндердің бірі болып «Орман таксациясы» саналады. Осы пән статистикадағы және динамикадағы орман массивтерінің құрылысының ерекшеліктерін, орман ресурстарын есептеу әдістерін және экономикалық бағалауды, орманның кеңістікте орналасуын, ағаш қорын анықтауды оқытады.
1.2 Пәнді оқудың мақсаты
Пәннің мақсаты – болашақ орман шаруашылығы ісі бакалаврлерінде орман қорларын есептеудің, орманды түгендеудің технологиясын, орман өлшейтін құралдар мен жабдықтарды орнату және қолданудың құзырын бекітеді.

Пәнді оқып үйренген студент білуі қажет:

- орман өнімін өлшеуді және есептеуді;

- өсіп тұрған ағаштың көлемін өлшеу техникасын;

- өнімдік, сорттық, көлемдік кестелерді және орманның өсу кестесін құру әдістерін;

- орманды түгендеудің техникасын, өсімдіктердің өсу динамикасын орнату және ағаштың өсуін есептеуді;

Пәнді оқыған студент істей білуі қажет:

- өсімдіктердің таксациялық картасын құра білу;

- орманның таксациясын өткізетін құралдарды қолдану, оларды орнату және сақтауды;

- орман массивтерінің жоспарлы-картографиялық материалдарын құра білуі;


1.3 Пәнді оқытудың міндеттері
Орман таксациясы пәнінің міндеттіріне кіреді:

- орман таксациясының объектісін, әдісін және тәсілін, орман шаруашылығына қатысы бар ғылымдармен әрекеті, өлшейтін құралдар мен жабдықтар, олшеудің қателігі;

- үлгі алаңдарын белгілеуге қойылатын негізгі талаптар, оларды белгілеу әдістері, үлгілі алаңдарда үлгі алудың әдістері;

- орташа, үлгі ағашы, оларды таңдап алу әдістері;

- ағаштың толық діңділігі және формасы, пішіннің коэффициенті және сандық түрі, домалақ материалдардың таксациясы;

- өсімдіктердің таксациясы, негізгі таксациялық көрсеткіштер, олардың анықтаудың әдістері;


1.4 Алғы шарттар
Осы курстың алғы шарттары болып келесі пәндер табылады: «Орман өсімдіктануы», «Орманшылық», «Геодезия», «Орман тану», «Дендрология», «Биометрия».
1.5 Соңғы шарттар
Осы пәннің соңғы шарттары келесі пәндер болып табылады: «Орманды пайдалану», «Орманды басқару», «Орманды құру», «Екпе ормандар», «Орман өнімдерімен танысу», «Орман экономикасы».
2 ПӘННІҢ МАЗМҰНЫ
2.1 Сабақтардың тақырыптық жоспары


Тақырыптардың атаулары

Еңбек сыйымдылығы, с

Оқу түрі

Күдізгі оқу

Күндізгі қысқартылған

қысқартылған оқу формасы (ОКО)

Сырттай қысқартылған оқу формасы (ЖКО)

Дәріс сабақтары

Тақырып 1. Орман таксациясы туралы жалпы мәліметтер

2
0,5

0,3

Тақырып 2. Жеке ағаштардың таксациясы, діңнің көлемін анықтау әдістері.

2
0,6

0,3

Тақырып 3. Өсіп тұрған ағаштың таксациясы.

2
0,8

0,4

Тақырып 4. Ағаш діңі өсімінің таксациясы.

2
0,6

0,3

Тақырып 5. Өсімдіктердің таксациясы. Таксациялық көрсеткіштер және оларды анықтау.

4
1,5

0,7

Тақырып 6. Ағаш қоырн анықтау және олардың жиынтығы.

3
1,2

0,6

Тақырып 7. Шөлейт жердегі ормандар таксациясының ерекшеліктері.

2
0,6

0,3

Тақырып 8. Ормандағы сорттардың шығуын анықтау.

2
0,6

0,3

Тақырып 9. Орман қорындағы өсіп тұрған өскіннің таксациясы.

2
0,6

0,3

Тақырып 10. Орманның өсу жүрісінің кестесі.

2
0,6

0,3

Тақырып 11. Орман кесу қорының таксациясы

3
1,2

0,6

Тақырып 12. Орман қорын түгендеу.

2
0,6

0,3

Тақырып 13. Дайындалған орман материалының таксациясы.

2
0,6

0,3

Семинар (тәжірибе) сабақтары

Тақырып 1. Ағаштың жасын, орташа диаметрін және биіктігін анықтайтын МСЖТ байланысты Шығыс Қазақстанда самырсын үлгі алаңдарын егу

3
1

1

Тақырып 2. 2метрлік дің кесіндісін үлгіге таңдап алу

2
0,5

0,5

Тақырып 3. Кесінділерді анализ алу үшін дайындау

2
0,5

0,5

Тақырып 4. Домалақ материалдардың, теңгерімдердің, отындықтың стандарты, олардың көлемін анықтау

2
1

1

Тақырып 5. Таксациялық көрсеткіштерге байланысты ағаштарды бөлудің негізін оқу

2
0,5

0,5

Тақырып 6. Ағаш қорын есептуді тәжірибелік орындау.

2
0,5

0,5

Тақырып 7. Үлгі алаңдарына сортименттерді шығаруды орындау, олардың материалды-қаржысын бағалау.

2
1

1

Оқытушынның бақылауымен студенттің өзіндік жұмысы

Тақырып 1. Діңнің пішіні, толымдылығы. Домалақ материалдардың, отындықтың таксациясы.

31

1

Тақырып 2. Өсіп тұрған ағаштың таксациясы.

3
1

1

Тақырып 3. Ағаш өсіндісі, оның категориялары және әр түрлі факторлардың оған әсері

4
1

1

Тақырып 4. Орманның таксациялық көрсеткіштері.

4
1,5

1,5

Тақырып 5. Ормандағы өсінділердің көрсеткіштері, олардың жалпы сипаттамасы.

4
1,5

1,5

Тақырып 6. Өсімдіктердің сынып жасы. Өсімдіктердің сынып бонитеті.

3
1

1

Тақырып 7. Орман қорын анықтаудың әдістері.

6
2

2

Тақырып 8. Шөлейт жердегі ормандар таксациясының ерекшеліктері

3
1

1

Тақырып 9. Ормандағы сорттардың шығуын анықтау.

4
1

1

Тақырып 10. Орман қорының озгеруінің түрі

4
1,5

1,5

Тақырып 11. Шынайы орман кесетін жерді бөліп алу.

3
1

1

Тақырып 12. ҚР орман таксациясының ерекшеліктері.

4
1,5

1,5

Студенттердің өздік жұмысы

Тақырып 1. Корреляциялық тәуелділіктер, теңдеулер және оларды шешу

4
7

10

Тақырып 2. Кеуде тұсынан кесілген ағаштың көлденең кесіндісінің диаметрін анықтап оны кестеге салудың әдістері

5
7

10

Тақырып 3. Бір-екі-үш факторлық сандық және сапалық көрсеткіштер анализі

5
7

12

Тақырып 4. Қарағай, самырсын, шырша және қайың ағаштарының көлемдердің, ағаш қорының салыстырмалы анализі.

4
6

10

Тақырып 5. Ертістегі қарағай ағашының өсу фитомассасының жүрісі.

4
6

10

Тақырып 6. Әр түрлі жастағы 4 ағаш кесіндісінен толық анализ алу

5
8

11

Тақырып 7. Үлгі алаңдарын қою әдісі арқылы кесілген жерлерде ағаштың таксациясын жүргізу.

5
8

11

Тақырып 8. Сексеуіл өсімдіктері, таксация ерекшелітері

4
7

11

Тақырып 9. Таксацияның жаңа әдістері

5
8

10


2.2 Бақылаудың ағымдағы және шектік кестесі*


Бақылаудың түрі

Оқу барысы, жұмалар
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

Сабаққа қатысу

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Дәріс конспектісі**
Ауызша жауап

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
Бақылау жұмысы*

*


Тест жұмысы
**Реферат


**
Презентация
**Шектік бақылау


**

Барлығы

*Ескерту: ағымдағы бақылаудың түрі және мерзiмі сабақ берiлетiн пәннің ерекшелiктеріне байланысты тьютормен жасалады.


ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Негізгі
1. Анучин Н.П. Лесная таксация. Учебник для вузов. – М., Лесная промышленность, 1982.

2. Моисеев В.С. Таксация леса. – Л., изд. ЛТА. 1970.

3. Ковязин В.Ф. с соавт. Основы лесного хозяйства и таксации леса: Учебное пособие.- СПб.: Изд. «Лань», 2008.

3. Лесной кодекс Республики Казахстан. – Астана, 2003.

4. Токмурзин Т.Х., Байзаков С.Б., Нурпеисов Х.Н. Таксация фитомассы древостоев (учебное пособие). – Госагропром СССР, упр. ВУЗов. 1987.
Қосымша
1. Антанайтис В.В., Загреев В.В. Прирост леса. – М., Лесная промышленность, 1969.

2. Байзаков С.Б. Токтасынов Ж.Н. и др. Леса и лесное хозяйство Казахстана. Алматы, 1996.

3. Нурпеисов Х.Н. Закономерности накопления фитомассы в сосновых насаждениях Прииртышья и методы учета ее по элементам. Автореферат кандидатской диссертации. 1986.

4. Токмурзин Е.Т. Исследование таксационного строения и разработка метода таксации саксаульников. Автореферат кандидатской диссертации. 1988.

5. Анучин Н.П. Сортиментные и товарные таблицы. Изд. 5-е. М., Гослесбумиздат, 1963.

6. Справочник по таксации лесов Казахстана. Алма-Ата, Кайнар, 1980.

7. Никонов М.В. Лесоводство: Учебное пособие. – СПб.: Изд-во «Лань»2010

4 БІЛІМДІ БАҒАЛАУ


4.1 Оқытушының талаптары
Оқытушының талартары (мысал):

  • Дәріс және практика сабақтарына міндетті түрде қатысу.

  • Сабаққа қатысу күнделікті тексеріледі. Егер магистрант кешігіп қалса, дәрісханаға шуламай кіріп, жұмысқа кірісуі керек, ал қоңырау кезінде оқытушыға кешігуінің себебін түсіндіру керек.

  • Сабаққа екі рет кешіксе бір рет жоқ болғанға теңестіріледі.

  • Берілген тапсырмалар үшін тиісті баға алу үшін оны белгіленген уақытта тапсыру керек. Жұмыс уақытында тапсырылмаса баға төмендейді. Егер магистрант барлық тапсырмаларды тапсырмаса экзаменге өткізілмейді.

  • Магистранттардың орташа шекті бағасы 50% кем болса, Рор = (Р1 + Р2)/2 экзаменге жіберілмейді.

  • Сабақ уақытында ұялы телефон өшіп тұру керек.

  • повторное прохождение студентом рубежного контроля, в случае получения неудовлетворительной оценки, не допускается.

  • студенты, получившие средний рейтинг рср = (р1 + р2)/2 менее 50%, к экзамену не допускаются.

  • в течение занятий мобильные телефоны должны быть отключены.

  • студент обязан приходить на занятия в деловой одежде.4.2 Баға қою критериі
Барлық тапсырмалар үшін 100 бал қойылады.

Ағымдағы бақылау әр жұмада өткізіледі, дәріске, зертхана және тәжірибе сабақтарына қатысу да бағаланады.

Шекті бақылау 7 және 15 жұмаларда тест түрінде өтеді. Рейтинг келесі бақылау түрлерінен қосылып шығады*:Аттестациялық кезең

Бақылау түрі, %

Сабаққа қатысу

Дәріс конспектісі

Ауызша жауап

Бақылау жұмысы

Тест жұмысы

Реферат

Презентация

Шектік бақылау

Барлығы

1 Рейтинг

7

16

14

15

13

15

-

20

100

2 Рейтинг

7

16

14

15

13

15

-

20

100

*Ескерту: ағымдағы бақылаудың бағасы сабақ берiлетiн пәннің ерекшелiктеріне байланысты тьютормен жасалады.


Пән бойынша экзамен тест түрінде өткізіледі.

Магистранттың соңғы бағасы келесілердің ортақ шешімінен тұрады:

- 40%, экзаменнен алынған баға;

- 60% ағымдағы үлгерім.

Соңғы бағаны есептеу:
, (1)

мұндағы Р1, Р2 – бірінші және екінші рейтинг бағалары;

Э – экзамендегі баға.
Соңғы бағаның әріптік және сандың эквиваленті:


Әріптік жүйе

Бал бойынша сан эквиваленті

Пайызы, %

Дәстүрлі баға

А

4,0

95–100

Өте жақсы

А–

3,67

90–94

В+

3,33

85–89

жақсы


В

3,0

80–84

В–

2,67

75–79

С+

2,33

70–74

қанағаттанарлықС

2,0

65–69

С–

1,67

60–64

D+

1,33

55–59

D

1,0

50–54

F

0

0–49

Қанағаттанарлық емес


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет