Радиобайланыс жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге техникалық ерекшелікДата15.03.2016
өлшемі68.5 Kb.
#54624

Радиобайланыс жабдығын жөндеу және техникалық қызмет көрсетуге техникалық ерекшелік
Қызмет көрсету орны


Маңғыстау облысы, Өмірзақ кенті, «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ өндірістік аумағы.

Қызмет көрсету мақсаты

Жабдықты жөндеу және техникалық қызмет көрсету арқылы радиобайланыс жабдығының үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету.


Қызмет көрсету жағдайлары

Қызметтер режімдік үлгіде әрекет әтетін кәсіпорын аумағында қолданыстағы объектісі жағдайында көрсетіледі.


Қызметтер тізбесі және кезеңділігі


Атауы

Орындалу кезеңі

Тасымалды радиостанциялардың жұмыс қабілеттілігін тексеру (қабылдау, жіберу сапасын, аккумулятордың энергия сыйымдылығын, басқару органдарының индикация жуйесінің жағдайын бағалау)

Айына 1 рет немесе

тапсырыс берушінің талабы бойыншаСтационарлық радиостанциялардың жұмыс қабілеттілігін тексеру (қабылдау, жіберу сапасын, аккумулятордың энергия сыйымдылығын, басқару органдарының индикация жуйесінің жағдайын бағалау)

3 айда 1 рет немесе

тапсырыс берушінің талабы бойыншаСтационарлық радиостанциялардың антендік – фидерлік параметрлерін тексеру

3 айда 1 рет немесе

тапсырыс берушінің талабы бойыншаТасымалды және стационарлық радиостанцияларды жөндеу немесе істен шыққан тораптарың блоктары мен жалғастырғыштарын ауыстыру.

Тексерулер нәтижесі бойынша немесе тапсырыс берушінің талабы бойынша жыл ішінде


Жөндеуге және техникалық қызмет көрсетуге

жататын жабдықтың құрамы


Motorolla GP-140 тасымалды УҚТ радиостанциясы

Дана

120

HYT TC-700 тасымалды УҚТ радиостанциясы

Дана

25

Motorolla CP-140 тасымалды УҚТ радиостанциясы

Дана

15

СМ-14 стационарлық УҚТ радиостанциясы

Дана

5

IC-602 стационарлыұ УҚТ радиостанциясы

Дана

8

IC-710 стационарлық ҚТ радиостанциясы

Дана

2

IC-756 PRO3 стационарлық ҚТ радиостанциясы

Дана

1

IC-М802 стационарлық ҚТ радиостанциясы

Дана

1

SAILOR S5000 стационарлық ҚТ радиостанциясы

Дана

1


Көрсетілетін қызметтер тәртібі

  • радиостанциялардың жағдайын тексеру қажеттілікке қарай тораптар мен блоктарды жөндеу немесе ауыстыру;

  • негізгі және резервтік куат беру көздерінің жұмыс қабілетін тексеру, жөндеу немесе ауыстыру;

  • жабдықтың мумкін жарамсыздықтарын анықтау;

  • жуйелік параметрлер мен теңшеулерді тексеру.

Жөндеу жұмыстары жабдықты қабылдау-тапсыру актіне қол қойылғаннаң кейін Тапсырысының шеберханасында жүргізуге болады. Радиожабдықтың бір бірлігін жөндеу уақыты 5 күннен аспауы тиіс.
Шығысталатын материалдар мен қосалқы бөлшектерге

қойылатын талаптар

Қызмет көрсету барысында Орындаушымен шығысталған материалдар мен қосалқы бөлшектер радио жабдығына қойылатын техникалық талаптарға сай болуы және техникалық қызмет көрсетулердің жалпы құнынан 25% кем емес құрауы тиіс.


Ұсынылатын құжаттарға қойылатын талаптар

Жөндеу мен техникалық қызмет көрсету аяқталған соң төмендегі құжаттар ұсынылу тиіс:

- жүргізілген жұмыстар мен енгізілген өзгертулері бар көрсетілген қызметтер актісі;

- жабдықты әрі қарай пайдалану бойынша ұсынымдар тізімі;

- БНЖРСБ инженерлік кұрамына арналған техникалық қызмет көрсетуге және алдын алу жөндеу бойынша жұмыстардың ұсынылатын жоспары;

- 2016 жылы техникалық қызмет көрсетуге немесе жоспарлы-алдын алу жөндеуіне байланысты жұмыстардың ұсынылатын жоспары;

- 2016 жылы ауыстырылуға және алдын алу жөндеуін өткізуге жататын жабдықтар тізімі.
Өнеркәсіптік қауіпсіздік және қоршаған ортаны қорғау бойынша қойылатын талаптар
Жұмыстар БҚ, ӨҚ, ТПЕ және ҚТЕ, ТЖ талаптарына, ҚР қолданыстағы заңнамасына және «Ақтау ХТСП» ҰК» АҚ өндірістік аумағында қозғалу режіміне сәйкес орындау керек.
Техникалық ерекшелік мөрмен және қолтаңбамен расталуы тиіс.

Техническая спецификация

на ремонт и техническое обслуживание оборудования радиосвязи
Место оказания услуг

Мангистауская область п. Умирзак, производственная территория


АО «НК «Актауский ММТП».
Цель оказания услуг

Обеспечить бесперебойную работу оборудования радиосвязи путём оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию оборудования.


Условия оказания услуг

Услуги оказывать на территории действующего предприятия режимного типа, в условиях действующего объекта.


Перечень услуг и периодичность


Наименование

Период исполнения

Проверка работоспособности переносных радиостанций (оценка качества приема, передачи, энергоемкости аккумулятора, состояние органов управления, системы индикации)

1 раз в месяц или по требованию заказчика

Проверка работоспособности стационарных радиостанций (оценка качества приема, передачи, состояние органов управления, системы индикации)

1 раз в квартал или по требованию заказчика

Проверка параметров антенно – фидерных устройств стационарных радиостанций

1 раз в квартал или по требованию заказчика

Ремонт или замена вышедших из строя узлов, блоков и соединений переносных и стационарных радиостанций

По результатам проверок или по требованию заказчика в течении года


Состав оборудования для ремонта и технического обслуживания


Переносная УКВ радиостанция Motorolla GP-140

шт

120

Переносная УКВ радиостанция HYT TC-700  

шт

25

Переносная УКВ радиостанция Motorolla CP-140  

шт

15

Стационарная УКВ радиостанция СМ-14

шт

5

Стационарная УКВ радиостанция IC-602

шт

8

Стационарная КВ радиостанция IC-710

шт

2

Стационарная КВ радиостанция IC-756 PRO3

шт

1

Стационарная КВ радиостанция IC- M802

шт

1

Стационарная КВ радиостанция SAILOR S5000

шт

1


Регламент услуг
- проверка состояния радиостанций, при необходимости ремонт или замена узлов и блоков;

- проверка состояния антенно-фидерных устройств, при необходимости ремонт или замена узлов и блоков;

- проверка работоспособности, ремонт или замена основных и резервных источников питания;

- диагностика возможных неисправностей оборудования;

- проверка системных параметров и настроек.

Ремонтные работы должны производиться в мастерской Заказчика на территории АО «НК «Актауский ММТП». Срок ремонта одной единицы радиооборудования не должен превышать 5 дней.


Требования к расходуемым материалам и запасным частям
Материалы и запасные части, израсходованные Исполнителем в процессе выполнения работ, должны соответствовать техническим требованиям, предъявляемым к радиооборудованию и составлять не менее 25 % от общей стоимости технического обслуживания.
Требования к предоставляемым документам
По окончании ремонта и технического обслуживания должны быть представлены следующие документы:

- акт оказанных услуг с указанием проведенных работ и внесённых

изменений;

- перечень рекомендаций по дальнейшей эксплуатации оборудования;

- рекомендуемый план работ по техническому обслуживанию и

предупредительному ремонту для инженерного состава ОСНБРС;

- рекомендуемый план работ по техническому обслуживанию и планово-

предупредительному ремонту на 2016 год.

- перечень оборудования, подлежащего замене или предупредительному

ремонту в 2016 г.


Требования по промышленной безопасности

и охране окружающей среды
Работы выполнить в соответствии с требованиями РД, ПБ, ПТЭ и ПТБ, ЧС, действующего законодательства РК и режима передвижения на производственной территории АО «НК «Актауский ММТП».


Техническая спецификация должна быть заверена подписью и печатью

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет