Рішення №23 22. 12. 2015 року 3 сесія 7 скликаннябет1/5
Дата13.07.2016
өлшемі333.5 Kb.
#197616
түріРішення
  1   2   3   4   5


Україна

Тиврівська селищна рада


Тиврівського району Вінницької області

Рішення №23
22.12.2015 року 3 сесія 7 скликання

Про внесення змін до рішення 15 сесії 6 скликання

від 28.12.2015р №231 «Про затвердження нової редакції Статуту

територіальної громади смт Тиврів.»

Керуючись ст.ст.19, п.48 ст.26,59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" з метою подальшого розвитку інститутів безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення, ВИРІШИЛА:

1. Доповнити Статут територіальної громади селища Тиврів ,а саме:


РОЗДІЛ XII
Добровільне об’єднання територіальних громад
Стаття 77. Принципи добровільного об’єднання територіальних громад

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких принципів:

* конституційності та законності;

* добровільності;

* економічної ефективності;

* державної підтримки;

* повсюдності місцевого самоврядування;

* прозорості та відкритості;

* відповідальності.
 Суб’єкти добровільного об’єднання територіальних громад.

Суб’єктами добровільного об’єднання територіальних громад є суміжні територіальні громади сіл, селищ, міст.

Об’єднана територіальна громада, адміністративним центром якої визначено місто, є міською територіальною громадою, центром якої визначено селище, - селищною, центром якої визначено село, - сільською.
Основні умови добровільного об’єднання територіальних громад.

Добровільне об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст здійснюється з дотриманням таких умов:

у складі об’єднаної територіальної громади не може існувати іншої територіальної громади, яка має свій представницький орган місцевого самоврядування;

територія об’єднаної територіальної громади має бути нерозривною, межі об’єднаної територіальної громади визначаються по зовнішніх межах юрисдикції рад територіальних громад, що об’єдналися;

об’єднана територіальна громада має бути розташована в межах території однієї області;

при прийнятті рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад беруться до уваги історичні, природні, етнічні, культурні та інші чинники, що впливають на соціально-економічний розвиток об’єднаної територіальної громади;

якість та доступність публічних послуг, що надаються в об’єднаній територіальній громаді, не можуть бути нижчими, ніж до об’єднання.

Адміністративним центром об’єднаної територіальної громади визначається населений пункт (село, селище, місто), який має розвинуту інфраструктуру і, як правило, розташований найближче до географічного центру території об’єднаної територіальної громади.

Добровільне об’єднання територіальних громад не призводить до зміни статусу населених пунктів як сільської чи міської місцевості.

Найменування об’єднаної територіальної громади, як правило, є похідним від найменування населеного пункту (села, селища, міста), визначеного її адміністративним центром.


Стаття 78. Порядок добровільного об’єднаня територіальних громад
Ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад.

Ініціаторами добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст можуть бути:

селищний голова;

не менш як третина депутатів від загального складу селищної ради;

члени територіальної громади в порядку місцевої ініціативи;

органи самоорганізації населення відповідної території (за умови представлення ними інтересів не менш як третини членів відповідної територіальної громади).

Пропозиція щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад повинна, зокрема, містити:

перелік територіальних громад, що об’єднуються, із зазначенням відповідних населених пунктів;

визначення адміністративного центру об’єднаної територіальної громади та її найменування.

Селищний голова забезпечує вивчення пропозиції щодо ініціювання добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи.

Порядок проведення громадського обговорення з питань, передбачених цим Законом, визначається селищною радою.
Порядок підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад

Селищний голова після прийняття радою рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад надсилає пропозицію про таке об’єднання сільському, селищному, міському голові суміжної територіальної громади.

Сільський, селищний, міський голова суміжної територіальної громади забезпечує вивчення пропозиції щодо добровільного об’єднання територіальних громад та її громадське обговорення, яке проводиться протягом 30 днів з дня надходження такої пропозиції. Після завершення громадського обговорення пропозиція подається до відповідної ради на наступну сесію для прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад та делегування представника (представників) до спільної робочої групи або про відмову в наданні згоди.

У разі прийняття рішення про надання згоди на добровільне об’єднання територіальних громад селищний голова, який ініціював об’єднання, приймає рішення про утворення спільної робочої групи з підготовки проектів рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад та інформує про це Вінницьку обласну раду, Вінницьку обласну державну адміністрацію.

Спільна робоча група формується з однакової кількості представників від кожної територіальної громади, що об’єднується.

Утворення спільної робочої групи є початком процедури добровільного об’єднання територіальних громад.

Спільна робоча група готує проекти відповідних рішень щодо добровільного об’єднання територіальних громад.

Стаття 79. Державна підтримка добровільного об’єднаня територіальних громад
Форми державної підтримки добровільного об’єднання територіальних громад

Держава здійснює інформаційно-просвітницьку, організаційну, методичну та фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад.

Організаційну підтримку та інформаційно-просвітницьке сприяння добровільному об’єднанню територіальних громад забезпечують Тиврівська районна державна адміністрація.

Методичне забезпечення добровільного об’єднання територіальних громад, визначення обсягів та форми підтримки здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику у сфері територіальної організації влади, адміністративно-територіального устрою, розвитку місцевого самоврядування.


Фінансова підтримка державою добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст

Держава здійснює фінансову підтримку добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ, міст шляхом надання об’єднаній територіальній громаді коштів у вигляді субвенцій на формування відповідної інфраструктури згідно з планом соціально-економічного розвитку такої територіальної громади.

Пропозиції щодо надання фінансової підтримки об’єднаній територіальній громаді вносяться Вінницькою обласною державною адміністрацією за поданням місцевої ради об’єднаної територіальної громади Кабінету Міністрів України не пізніше 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому передбачається надання такої фінансової підтримки.

Загальний обсяг фінансової підтримки розподіляється між бюджетами об’єднаних територіальних громад пропорційно до площі об’єднаної територіальної громади та кількості сільського населення у такій територіальній громаді з рівною вагою обох цих факторів.

Загальний обсяг субвенцій на формування відповідної інфраструктури об’єднаних територіальних громад визначається законом про Державний бюджет України.

Порядок надання субвенцій з державного бюджету об’єднаним територіальним громадам встановлюється Кабінетом Міністрів України.


2. Затвердити редакцію Статуту територіальної громади селища Тиврів з урахуванням внесених змін.

3. Секретарю селищної ради Левчук О.І. забезпечити оприлюднення даного рішення та Статуту територіальної громади селища Тиврів з врахуванням внесених змін на офіційному сайті селищної ради.


4.Спеціалісту І категорії, юрисконсульту селищної ради Андрієнку О.В. забезпечити реєстрацію внесених змін до Статуту територіальної громади смт Тиврів у встановленому законодавством порядку.

5. Встановити, що нова редакція Статуту територіальної громади селища Тиврів набирає чинності після його державної реєстрації.


6. Статут територіальної громади селища Тиврів та рішення 15 сесії Тиврівської селищної ради 6 скликання від 28.12.2012 року «Про затвердження Статуту територіальної громади смт Тиврів» вважати такими, що втрачають чинність з дня набрання чинності новою редакцією Статуту територіальної громади селища Тиврів.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на селищного голову Кицишина С.М.

Селищний голова С.М.Кицишин


Затверджено

Рішенням Тиврівської

селищної ради

№ 23 від 22.12.2015 рокуСТАТУТ

ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

СЕЛИЩА ТИВРІВ

ТИВРІВСЬКОГО РАЙОНУ, ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

ПРЕАМБУЛА
Цей Статут розроблений на виконання Конституції України, Європейської хартії місцевого самоврядування, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, інших законів України і визначає основи життє­діяльності територіальної громади селища та засади здійснення нею місцевого самоврядування з урахуванням історичних, національно-культурних, соціально-економічних та інших особливостей місцевого самоврядування в селищі Тиврів для забезпечення його соціально-економічного, культурного розвитку, збереження та примно­ження досягнень і традицій.
РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Правова основа Статуту


 1. Статут територіальної громади селища (далі-Статут) є основним
  нормативно-правовим актом територіальної громади, прийнятим відповідно
  до Конституції України, Закону України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, Європейської хартії місцевого самоврядування, ратифікованої Законом України від 15.07.97 № 452/97-ВР, інших законів України.

 2. Статут є основним нормативно-правовим актом територіальної гро­мади селища, діє на її території і має вищу юридичну силу стосовно інших актів органів і посадових осіб місцевого самоврядування.

 3. У випадку змін у законодавстві України статті Статуту приводяться відповідно до них.

 4. Предметом відання Статуту є основні аспекти здійснення місцевого

самоврядування в селищі.
Стаття 2. Історія виникнення селища
Селище міського типу Тиврів розташоване за 25 км на південь від обласного центру м. Вінниці.

Територія селища освоєна за доби неоліту, що існував на Побужжі в VІ-ІV тисячоліттях до нашої ери.

Перша письмова згадка про Тиврів датується XVI ст. В 1505 році зем'янин Федько Дашкевич "бив чолом" перед Литовським князем і пред'явив документи про те, що Тиврів був дарований князем Вітовтом його діду Герману Дашкевичу. Тиврів довгий час був прикордонним пунктом феодальної Литовської держави і кілька разів спустошувався татарами.

В 1569 році внаслідок Люблінської унії Тиврів відійшов до шляхетської Польщі (Вінницький повіт Брацлавського воєводства).

В червні 1648 року загони Кривоноса визволили Тиврів від польської шляхти, а в 1654 році він увійшов до складу возз'єднаних з Росією земель. Згодом за Андрусівським договором містечко знову опинилося під владою Польщі.

В 1742 році М. Калитинський побудував новий костьол.

В 1744 році Тиврів здобуває статус містечка з правом проводити щочетверга торги та три ярмарки на рік. У цей час у Тиврові проживала 171 сім'я міщан, 72 селянських сім'ї, 61 сім'я ремісників та 24 сім'ї вільних від дані.

В 1756 році міжусобиця Ярошинських та Калитинських вилилась у справжній бій між ними. Тиврів був спалений.

В 1772 році в містечку спалахнула чума.

З возз'єднанням Правобережної України з Росією Тиврів став волосним центром Вінницького повіту Подільської губернії. В 1795 році в містечку проживало 810 жителів.

В 1907 році засновано пивоварний завод, який до 1912 року виробляв 180 тисяч відер пива. Діяла суконна фабрика, цегельня, млин, перша на Україні гідроелектростанція потужністю 50 кВт.

Під час Першої Світової війни у Тиврові розташувався ветеринарний лазарет.

На початку січня 1918 року була встановлена радянська влада. Під час громадянської війни в Тиврові були австро-німецькі війська, петлюрівці, червоноармійці.

В 1921 році створені товариства: кредитне, споживче, садівниче.

В 1925 році побудовано стаціонарний кінотеатр.

Перед початком Другої світової війни в Тиврові працювали школа, клуб, 2 бібліотеки, друкарня, районна газета.

18 липня 1941 року Тиврів був захоплений німецькими військами.

16 березня 1944 року частини 38 армії генерала Москаленка визволили Тиврів.Стаття 3. Офіційні символи


 1. Селищна рада та її виконавчі органи мають свої бланки, круглу печатку із зображенням Державного герба України і своїм на­йменуванням.

 2. На будинку, де працює селищна рада та її виконавчі органи підіймається Державний Прапор України.


Стаття 4. Святкові дні та пам'ятні дати


 1. Святкування Дня селища, видатних подій, державних та ре­лігійних свят є основою злагоди, взаєморозуміння та підтримки членів територіальної громади селища, збереження її історії та національ­них традицій.

 2. День селища громада святкує 10 жовтня. Програма святкувань передбачає, урочистості, концерти, виставки майстрів народних ремесел, народні ігри та спортивні змагання.

 3. Селищна рада щорічно під час затвердження бюджету селища встановлює перелік селищних свят та зна­менних подій.


Стаття 5. Звання і відзнаки
1. Виконавчий комітет селищної ради після розгляду відпо­відних клопотань вносить у встановленому порядку до органів державної влади подання про нагородження державними нагородами України та про
присвоєння почесних звань України.
Стаття 6. Територія селища
1.Територію селища складають усі земельні та водні ділянки
в межах, які затверджені Верховною Радою України. Управління цією
територією здійснюється відповідно до Конституції України та законів України.

2.Територія селища є основою життєдіяльності територіальної


громади і перебуває у віданні органів місцевого самоврядування при дотриманні прав власників землі та інших належних землекористувачів.

 1. Територія селища є невід'ємною складовою частиною тери­торії України.

 2. Віднесення земель селища до будь-яких категорій здійсню­ється селищного радою відповідно до Генерального плану забудови згідно з чинним законодавством.

 3. Порядок і правила використання земель встановлю­ються селищною радою відповідно до земельного, природо­охоронного та іншого чинного законодавства.


Стаття 7. Адміністративно-територіальний устрій
До складу території селища можуть входити утворення з особ­ливим статусом: історико-культурні, лісопаркові зони, території, що ви­користовуються для забезпечення сільського господарства та інші. Їхній статус і порядок утворення встановлюється селищною радою, якщо інше не передбачене чинним законодавством.
РОЗДІЛ II

МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ
Стаття 8. Система місцевого самоврядування
1.Місцеве самоврядування здійснюється територіальною громадою в межах прав, наданих їй Конституцією та законами України як безпосередньо, так і через селищну раду та її виконавчі органи.

2. Систему місцевого самоврядування складають:

- територіальна громада ;

- селищна рада;

- селищний голова;

- виконавчий комітет селищної ради;

- органи самоорганізації населення.

3.Кількісний склад та порядок обрання зазначених рад визначається


відповідно до чинного законодавства України.
Стаття 9. Гарантії здійснення місцевого самоврядування в селищі, діяльність його органів і посадових осіб


 1. Органи і посадові особи місцевого самоврядування діють відповідно до повноважень, наданих їм Конституцією України, за­конами України і цим Статутом.

 2. Органи і посадові особи державної влади на території селища не мають права втручатися в законну діяльність органів і посадових осіб міс­цевого самоврядування, крім випадків, передбачених законодавством.

 3. Взаємовідносини органів та посадових осіб місцевого самоврядуван­ня селища з органами державної влади, діяльність яких поширюєть­ся на територію селища, базується на засадах поєднання інтересів територіальної громади та держави, співробітництва й взаємодопомоги, забезпечення здійснення завдань її соціально-економічного та культурного розвитку і реалізації функцій державної влади.

 4. Права органів місцевого самоврядування селища захища­ються судом.

 5. Обмеження права територіальної громади на місцеве самовряду­вання можливе лише в умовах воєнного чи надзвичайного стану згідно із законами України.


Стаття 10. Акти органів та посадових осіб місцевого самовряду­вання
1. Систему актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування
селища складають:

- Статут територіальної громади;

- рішення селищної ради;

- розпорядження селищногоого голови;

- рішення виконавчого комітету селищної ради;

- акти інших виконавчих органів ради та їх посадових осіб.

2. Проекти актів органів місцевого самоврядування селища, що зачіпають інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, подаються до відповідних органів юстиції для проведення правової експертизи на від­повідність їх чинному законодавству.


 1. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування селища прийняті згідно з чинним законодавством, обов'язкові для вико­нання всіма розташованими на території селища підприємствами, установами і організаціями незалежно від їх форм власності, а також по­садовими особами, громадянами й об'єднаннями громадян.

 2. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування селища скасовуються згідно з чинним законодавством.

 3. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування селища з мотивів їхньої невідповідності Конституції або законам України визнаються незаконними в судовому порядку.

 4. Невиконання або неналежне виконання актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування селища, виданих відповідно до чинного законодавства, тягне відповідальність передбачену законодавством.


Стаття 11. Обов'язковість рішень, прийнятих територіальною громадою селища на місцевому референдумі


 1. Рішення, прийняті територіальною громадою в межах наданих їй Конституцією та законами України прав щодо вирішення питань місцевого значення на місцевому референдумі, є обов'язковими для виконання всіма органами і посадовими особами місцевого самоврядування, громадянами, об'єднаннями громадян, а також підприємствами, установами й органі­заціями, які розташовані на території селища.

 2. Виконання рішень, прийнятих територіальною громадою селища на місцевому референдумі, забезпечується селищним головою.

 3. Невиконання або неналежне виконання рішень, прийнятих територі­альною громадою селища на місцевому референдумі, є підставою для притягнення до відповідальності в порядку та межах, визначених за­конами України.


Стаття 12. Тлумачення актів органів місцевого самоврядування
1. Офіційне тлумачення актів органів та посадових осіб місцевого самоврядування здійснюють органи і посадові особи, що їх прийняли.

2. Офіційне тлумачення цього Статуту, рішень, прийнятих територі­альною громадою на місцевому референдумі, здійснюється селищною радою за поданням селищного голови.


Стаття 13. Відповідальність органів і посадових осіб місцевого самоврядування
1.Органи та посадові особи місцевого самоврядування є підзвітними, підконтрольними і відповідальними перед територіальною громадою.

Вони періодично, але не менш як два рази на рік, інформують населення про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, бюджету селища, з інших питань місцевого значення, звітують перед територіальною громадою про свою діяльність. 1. Територіальна громада в будь-який час може достроково припини­ти повноваження органів та посадових осіб місцевого самоврядування, якщо вони порушують Конституцію або закони України, обмежують права й свободи громадян, не забезпечують здійснення наданих їм законом повноважень.

 2. Порядок і випадки дострокового припинення повноважень органів та посадових осіб місцевого самоврядування визначаються чинним за­конодавством.

 3. Державний контроль за діяльністю органів і посадових осіб місцевого самоврядування здійснюється лише на підставі, у межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, і не повинен призводити до втручання органів державної влади чи їх посадових осіб у здійснення органами місцевого самоврядування наданих їм власних повноважень.

 4. Органи та посадові особи місцевого самоврядування несуть відпо­відальність у разі порушення ними Конституції або законів України.

 1. Органи та посадові особи місцевого самоврядування з питань здійснення ними делегованих повноважень органів виконавчої влади є підконтрольними відповідним органам виконавчої влади.

 2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам у результаті не­правомірних рішень, дій або бездіяльності органів місцевого самовря­дування, відшкодовується за рахунок коштів бюджету селища, а в результаті неправомірних рішень, дій або бездіяльності посадових осіб місцевого самоврядування - за рахунок їх власних коштів у порядку, встановленому законом.

 3. Спори про поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що
  виникають у результаті рішень, дій чи бездіяльності органів або посадових
  осіб місцевого самоврядування, вирішуються в судовому порядку.РОЗДІЛ III

ТЕРИТОРІАЛЬНА ГРОМАДА СЕЛИЩА

ТА ФОРМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРАВА її ЧЛЕНІВ НА УЧАСТЬ

У МІСЦЕВОМУ САМОВРЯДУВАННІ
Стаття 14. Територіальна громада селища


 1. Територіальну громаду селища (далі - територіальну громаду) складають жителі, які проживають на території селища.

 2. Територіальна громада є первинним суб'єктом місцевого самоврядування, основним носієм його функцій та повноважень, які здійснюються нею як безпосередньо, так і через органи місцевого самоврядування.

 1. Територіальна громада має права й обов'язки в межах наданих їй повноважень та виділених ресурсів вирішувати під свою повну відпо­відальність усі справи місцевого значення, якщо інше не передбачено чинним законодавством.

 2. Територіальна громада є суб'єктом права комунальної власності.

 3. Пріоритети розвитку територіальної громади щорічно визначаються селищною радою під час затвердження бюджету селища.


Стаття 15. Форми та гарантії реалізації права членів територіальної громади на участь у здійсненні місцевого самоврядування


 1. Члени територіальної громади здійснюють своє право на участь у міс­цевому самоврядуванні як безпосередньо, так і через відповідні органи місцевого самоврядування селища.

 2. Формами участі членів територіальної громади в місцевому

само­врядуванні є:

- місцеві вибори;

- місцевий референдум;

- загальні збори громадян за місцем проживання;

- місцеві ініціативи;

- громадські слухання;

- звернення до органів і посадових осіб місцевого самоврядування селища;

- участь у роботі органів місцевого самоврядування та робота на ви­борних посадах місцевого самоврядування селища;

- участь у діяльності громадських організацій, професійних і творчих спілок;

- інші форми участі громадян у місцевому самоврядуванні селища.

3. Будь-які обмеження права членів територіальної громади на участь
у місцевому самоврядуванні селища залежно від їх раси, кольору шкіри,
політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціаль­ного походження, майнового стану, терміну проживання в селища, за мовними або іншими ознаками забороняються.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет