Розведення тварин актуальні проблемибет1/18
Дата27.06.2016
өлшемі5.64 Mb.
#160151
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


Міністерство аграрної політики України

Харківська

державна зооветеринарна академія

Технологічний факультет

Кафедра розведення тварин та мисливського господарства

РОЗВЕДЕННЯ ТВАРИН – АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ

ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ
Збірник науково-реферативних праць студентів та магістрів


Випуск 4

Харків, 2009

УДК 636.03
Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення: 36. науково-реферативних праць студентів та магістрів / Харк. держ. зоовет. акад.. - X., 2009. - Вип.4. –171 с.
Висвітлено питання сучасного стану та перспектив розвитку основних галузей тваринництва за рахунок удосконалення елементів технології виробництва і переробки екологічно безпечної продукції тваринництва, впровадження селекційних досягнень, раціонального використання земельних і водних ресурсів України.
Редакційна колегія:

Коваленко Борис Петрович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства (головний редактор);

Лисенко Валерій Іванович, доктор біологічних наук, професор кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Іванов Леонід Миколайович, кандидат с.-г. наук, професор ХДЗВА, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Вєліканова Валентина Семенівна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Садовська Ліна Миколаївна, кандидат с.-г. наук, доцент кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Авдєєв Анатолій Сергійович, старший викладач кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Гончарова Ірина Іванівна, кандидат с.-г. наук, старший викладач кафедри розведення тварин та мисливського господарства;

Хоменко Ольга Іванівна, асистент кафедри розведення тварин та мисливського господарства (технічний секретар).
Видається за підсумками роботи студентського наукового гуртка кафедри розведення тварин та мисливського господарства за 2009 рік, студентської науково-практичної конференції „Розведення тварин – актуальні проблеми і шляхи їх вирішення” (вересень-жовтень, 2009 рік)

у відповідності до рішення Вченої ради технологічного факультету

від 12 листопада 2009 року (протокол №2).
Матеріали друкуються мовою оригіналів - українською, російською в авторській редакції. Автори несуть персональну відповідальність за представлений до публікації матеріал.
© Харківська державна зооветеринарна академія, 2009 р.

Шановний читачу !

Наукове студентське товариство кафедри розведення тварин та мисливського господарства створено з метою координації, організаційного та науково-методичного забезпечення роботи, створення сприятливих умов для розвитку і реалізації творчих здібностей студентів, залучення їх до активної науково-дослідної, пошукової діяльності в процесі навчання.

НСТ формує морально-етичні та професійні основи діяльності фахівця, навички самостійного проведення наукових досліджень та творчого підходу до вирішення актуальних науково-практичних та теоретичних проблем, активізує різні види пошукової, навчально-дослідної діяльності широких верств студентства з метою забезпечення найбільш глибокого і повного оволодіння обраним фахом.

Робота у науковому гуртку кафедри допомагає студентам навчитися використовувати першоджерела літератури для аналізу стану того чи іншого питання, закріпити вміння аналізу спадковості, мінливості та прогнозування розвитку основних ознак тварин, виробляє почуття причетності і відповідальності за справи виробництва.

І обраний тернистий шлях студентської науки – це шлях до нескінченно великого і цікавого світу пізнання.

Зичу ВАМ, МАЙБУТНЄ НАШОЇ ДЕРЖАВИ, творчої наснаги і вагомих здобутків у цій благородній справі!


З глибокою повагою,

завідувач кафедри розведення тварин та мисливського господарства,
професор ХДЗВА Б.П. КОВАЛЕНКОЗМІСТ


КІНОЛОГІЯ
Быков В.А., Коваленко Б.П. Немецкий курцхаар (немецкая короткошерстная легавая) ................................................................................

6

Бондарчук А.В., Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Наследование неправильного прикуса .....................................................................................

10

Бонковский Д.Н., Коваленко Б.П. Появление такс в Европе и России

12

Верінге А.В., Кравцов М.М., Коваленко Б.П. Параметри знарядь, які використовуються при дресируванні собак ....................................................

14

Ветчинкин Ю.М., Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Немецкая овчарка: тип поведения, характер и генетическая предрасположенность …………...

17

Власова Ю.В., Садовская Л.Н., Шевченко О.Б. История происхождения и классификация готовых кормов, используемых в собаководстве ....................................................................................................

21

Герасименко А.А., Хоменко О.И. Северо-восточная ездовая собака ……

24

Герасименко Д.Д., Коваленко Б.П. Охота с курцхааром ...........................

27

Горбатенко С.А., Хоменко О.И. История породы немецкой овчарки ......

31

Грищенко Є.В., Коваленко Б.П. Деякі особливості мисливських собак порід лайок ........................................................................................................

36

Гусєва Т.В., Коваленко Б.П. До питання технології відпрацювання елементів загального курсу дресирування собак ...........................................

39

Гусева Т.В., Хоменко О.И. Разновидности такс по шерстному покрову

41

Залецкий М.А., Шевченко О.Б. Садовская Л.Н. Окраска собак и основные принципы ее наследования .............................................................

44

Кичатый И.А., Хоменко О.И. История породы доберман ..........................

47

Коломоец С.А., Коваленко Б.П. Особенности охоты с русской борзой ...

50

Кулеба Д.И., Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Без знания кровей нет племенного дела ……………………………………………………………….

56

Мачньова Т.В., Коваленко Б.П. Особливості догляду за собакою породи англійський кокер-спанієль ...............................................................................

60

Морозикова В.Н., Садовская Л.Н., Шевченко О.Б. Основные положения правильного кормления щенка …………………………….…….

62

Нечволод.А.А Коваленко Б.П. Дратхаар: выбор собаки …………….……

66

Олейник А.П., Коваленко Б.П. Методы дрессировки и воспитания собак породы немецкий курцхаар ………………………………………………...…

70

Олейник А.П., Коваленко Б. П. Некоторые вопросы из истории выведения пород легавых собак ………………………………………….…..

72

Олейник А.П., Коваленко Б.П. Содержание охотничьих собак в доме и снаружи ..............................................................................................................

75

Пушкарьова Т.А., Коваленко Б.П. Особливості використання методів дресирування собак породи німецька вівчарка ..............................................

77

Солод М.В., Коваленко Б.П. Использование в охоте английского сеттера

80

Страховецького С.І. Садовская Л.Н., Шевченко О.Б. Залежність вищої нервової діяльності від типів конституції собак ............................................

85
Черный И. Н., Коваленко Б.П. Некоторые аспекты охоты с лайкой на медведя ……………………………………………………………………….…

87

Шевцов Р.В., Хоменко О.И. История породы лабрадор – ретривер ……..

94

Якімінська О.Ю., Коваленко Б.П. Основні елементи технології відтворення собак та доцільність їх удосконалення ......................................

97СКОТАРСТВО
Гальченко А.Н., Иванов Л. Н. Производство молока и повышения его качества ………………………………………………………………………..

101

Дидур Е.В., Иванов Л.М. Методы кормление молодняка крупного рогатого скота в молочный период …………………………………………..

106

Качан І.О., Коваленко Б.П. Оцінка впливу факторів на молочну продуктивність корів .......................................................................................

110

Печий Л.А. Иванов Л.Н. Условия улучшения качества молока …………

115

Рой Ю.С., Иванов Л.Н. Раздой коров как фактор повышения продуктивности …………………………………………………………….….

119

Стороженко В.І., Коваленко Б.П. Оцінка впливу деяких гено- і паратипічних факторів на формування молочної продуктивності ..............

122

Тарасенко В.В., Коваленко Б.П. До питання розробки методів оцінки впливу гено- і паратипічних факторів на молочну продуктивність корів ...

128

Тахтарова Н.Г., Гончарова І.І. Господарсько-біологічні особливості створюваної української симентальської породи .........................................

132

Тимофієнко І. Садовская Л.Н. Шевченко О.Б., Молочні продукти – корисні та екологічно чисті продукти харчування ........................................

135БІОЛООГІЯ
Горбенко Н.А. Коваленко Б.П. Опыт разведения ондатры в индивидуальных хозяйствах ……………………………………………….

138

Ермакова Е.Н. Гончарова И.И. Проблемы развития овцеводства в украине за последнее десятилетие …………………………………………

143

Калга А.Ю., Гончарова И.И. Необычайные возможности акселерационногокролиководства …………………………………………

147

Кутицкий Б.В., Шевченко О.Б., Садовская Л.Н. Эволюция полигенных систем …………………………………………………………

151

Морозиков В.Ю. Садовская Л.Н., Шевченко О.Б. Целебное действие эфирных месел при выращивании домашних питомцев ...........................

154СВИНАРСТВО
Горбата Т.В., Коваленко Б.П. Використання методів розведення при формуванні відгодівельних і м’ясних якостей свиней різних генотипів .....

158

Кононенко Н.П., Коваленко Б.П. Відтворення свиней великої білої породи в умовах товариства – аналіз, перспективи вдосконалення …….….

162

Мащенко Т. Ю., Коваленко Б.П. Племенная работа в свиноводстве …...

166

Сегляник Е.И.,Садовская Л.Н., Шевченко О.Б. Основные требования к применению комбикормов в свиноводств ………………………………...…

169

КІНОЛОГІЯ

УДК 636.7.082.НЕМЕЦКИЙ КУРЦХААР (НЕМЕЦКАЯ КОРОТКОШЕРСТНАЯ ЛЕГАВАЯ)
Быков В.А. , студент 3-4 курса технологического факультета

Коваленко Б.П., научный руководитель, канд. с.-г. наук, профессор ХГЗВА

Харьковская государственная зооветеринарная академия, г.Харьков
А
ктуальность проблемы.
Курцхаар со времени своего становления как породы довольно быстро нашел признание у охотников всего мира. Сегодня это едва ли не самая популярная собака, используемая всюду только по своему прямому назначению – охоте (рис.).

Рис. Во всей красе.

Характерно, что все споры о выставочных и рабочих разновидностях той или иной породы легавых не коснулись до настоящего времени курцхаара. Во всем мире он признан только как охотничья порода. Все питомники, ассоциации и клубы любителей этой породы в Европе, США, Латинской Америке или Австралии рассматривают эту породу легавых исключительно как охотничью и никак не по иному. А сегодня понимающему кинологу и охотнику это говорит об очень многом.

Результаты исследований. У нас в стране порода официально называется немецкая короткошерстная легавая. В англоязычных странах, особенно в США, чаще ее величают немецким короткошерстным пойнтером или, сокращенно от английского - шотхеэр (shorthair), а в странах Европы - немецким браком. Но тем не менее на всех материках принято и родное, немецкое название породы - курцхаар, что в переводе означает "короткошерстный". В кинологической литературе на разных языках можно встретить сразу все эти названия породы, хотя речь идет о курцхааре.

Происхождение курцхаара тесно связано с возникновением и становлением короткошерстных легавых континентальной Европы браков. Эти собаки издавна использовались для охоты с ловчей птицей. Объясняется это довольно просто - во многих странах континентальной Европы и поныне существуют свои породы короткошерстных легавых и всех их принято называть браками. Таковые ведутся со стародавних времен в Италии, Испании, Франции, Венгрии, Португалии, Германии. Эти породы имеют много общих черт как в рабочих качествах, так и в экстерьерных. И кинологи всех названных государств активно настаивают на своих приоритетах, пытаясь доказать, что само название - брак является продуктом именно их языка, а значит и родина прародителя брака находится у них. Таких теорий довольно много и звучат они более чем убедительно. Здесь немецкая, итальянская, греческая и даже армянская гипотезы. Однако большинство западных кинологов сходятся в одном - короткошерстные легавые существуют с давних пор и появились они, прежде всего, в странах Средиземноморья. Это в первую очередь Италия, Испания, Франция, а уже оттуда они распространились по всей Европе. Главное, раннее использование брака - охота с ловчей птицей. Именно эта охота дала импульс развитию различных пород легавых в странах Средиземноморья, а ко времени появления огнестрельного оружия и возможности стрельбы влет разновидности легавых в Европе были уже довольно распространены. Это документально засвидетельствованные факты.

К XV веку короткошерстные легавые стали приобретать породные признаки. Сохранившиеся фрески, картины и переписка вельможной знати донесли до нас образ того раннего брака. Мало кто знает, но великий Веласкес неоднократно обращался в своем творчестве к охоте и охотничьим собакам. А в музее Прадо с картин не менее знаменитого Франциско Гойи смотрят на посетителей уже вполне сформировавшиеся и узнаваемые испанские браки - пердигеро (от испанского слова "пердис" - куропатка).

Следует упомянуть, что к 70-м годам прошлого века в странах Европы растет интерес к местным национальным породам, что было вызвана взрывом националистических настроений под влиянием политических и экономических причин, а также ростом интереса к национальной культуре. Начинается активная работа по возрождению национальных пород. В Германии в такой роли стала выступать, прежде всего, вюртенбергская легавая. Этот процесс был еще связан с тем, что в 50-х годах во многих странах Европы началось повальное увлечение островными легавыми. Однако английские собаки, несмотря на моду и свои выдающиеся качества: стремительность хода, дальнее и верное чутье, стильность стоек, не могли в полной мере удовлетворить немецких охотников. Прежде всего, это объяснялось способами ведения охот и требованиями, предъявляемыми к работе местными условиями их проведения.

В 1872 году была заведена генеалогическая книга на курцхаара (сейчас ее принято называть племенной). Первым записанным в нее курцхааром стала собака по кличке Гектор. История сохранила внешний вид собаки, так как она была сфотографирована в том же году. Гектор в большей степени напоминал испанского педигеро, особенно головой, а по колодке походил на крепкого пойнтера. Кстати, он был пойнтериного окраса - белый в пятнах, с некупированными хвостом и довольно рослый по тем временам - 67 см в холке.

С появлением немецких легавых нового типа они стали привлекать внимание охотников во многих странах Европы, а популярность их стала расти. Они стали брать призы на выставках и состязаниях: Франкфурт - 1878, Ганновер -1879, Магдебург - 1880. Первыми, кто разработал методику испытаний этой породы, были Альбрехт Солмс и Пауль Клеманн. Эти люди стали почитаемы, а их вклад в породу столь велик, что одни из самых престижных состязаний Германии носят их имя. С 1860 года началось объединение немецких клубов и сведение их племенной работы в единое направление. Это объединение было проведено к 1978 году, а в 1879 году был принят единый стандарт на породу курцхаар. А вот международный стандарт на курцхаара принят только в 1912 году.

Свою вторую родину курцхаар обрел в США, где в настоящее время порода очень популярна у охотников. Впервые курцхаар попал сюда в 1925 году. История сохранила имя человека, привезшего первого курцхаара в США - Чарльз Тортон из г. Миссоула, штат Монтана. Первую суку курцхаара он вывез из Австрии. Правда, утверждают, что еще до Тортона в южной Дакоте был известен курцхаар. Даже сохранилась его фотография, датированная 1880 годом. В 1947 году был создан клуб любителей породы. Уже тогда было зарегистрировано более 4 тысяч собак этой породы, а к 1955 году их число перевалило за 15 тысяч.

На путях становления курцхаара в нашей стране ему везло в меньшей степени. Он никогда не был у нас столь популярен, и только в настоящее время порода находится на пути признания ее истинного назначения. Для этого имелись свои причины. До революции немецкий брак встречался довольно редко, хотя любителей, отстаивающих приемлемость его рабочих качеств, хватало. За все время существования родословной книги Московского общества охоты с 1890 по1914 годы в ней было записано лишь 17 немецких браков. В то время везде шло повальное увлечение островными легавыми, чему способствовало обилие дичи, особенно полевой и болотно-луговой. Стрельба из-под легавой придавала охоте спортивное направление, так как она в определенной степени уподоблялась стрельбе на голубиных садках. В лесной и таежной зонах России с легавой практически не охотились, так как там монопольно использовалась лайка. Коллективных охот в европейском понимании не осуществлялось. В таких условиях курцхаару просто негде было проявить свои разносторонние способности.

После революции положение с курцхааром в целом не изменилось, хотя и имелись кинологи, вставшие на защиту породы. Среди них известный кинолог М.Д.Менделеева-Кузьмина, которая пыталась донести до охотников смысл предназначения курцхаара. Вот что она, в частности, писала: "Следовало бы вспомнить, что кинология должна служить охоте. Путь один: интересы охотника и кинолога должны слиться; значит, надо дать охотникам собаку, наиболее пригодную для целей охоты, послушную, с хорошим поиском, который она могла бы менять по мере надобности, чутьистую и обладающую разносторонним охотничьим умом, не узко специализированным".

Чем же сегодня наш курцхаар отличается от других пород легавых? Прежде всего, не следует об этой породе судить по критериям 30-х или даже 50-х годов. Собаки изменились, и изменились условия охоты. Курцхаар продолжает оставаться, прежде всего, добычливой легавой. Этому способствуют его врожденные задатки. Так, умение пользоваться нижним и верхним чутьем дает ему возможность работать в полное безветрие и любую бегущую птицу, добирать подранков. Это же способствует мгновенному переходу в работе с объекта на объект и в любых климатических условиях и ландшафтах. При этом курцхаар очень четко реагирует и различает сам объект и в зависимости от него строит манеру своей работы. То он классически работает по дупелю, тут же отрабатывает коростеля и через какое-то время подает под выстрел выводок тетеревов. Столь же быстро он переходит и на водяную работу. Утку курцхаар работает тоже по-разному: в мелкой воде по затаившейся может встать, а на глубокой в типичной спаниелиной манере подать под выстрел. Попадется на поле русак, отработает и его стойкой. Во всех случаях апортирование - его прямая задача (без этой способности использование любой собаки в наших условиях бесцельно). Пожалуй, нет охоты, на которой курцхаар, при правильном воспитании и постановке, не оказал бы помощи. Это особенно ценимо городскими охотниками. Очень ярко охарактеризовал работу курцхаара в своей книге "Натаска легавой" один из наших старейших натасчиков-практиков И.И.Аникеев: "По чутью курцхаар немного уступает сеттерам, а вот по добычливости, по-моему, он должен быть все же на первом месте. В дрессировке и натаске курцхаар более податлив, чем сеттер. Подача убитой и подраненной дичи - врожденное его качество, обучение этому не составляет никакого труда. Хорошо работает по луговой, боровой и болотной дичи. Если один охотник прошел с курцхааром по какому-либо болоту, там нечего делать с десятью сеттерами. Сколько бы ни было убитой и подраненной дичи, причем не только вами, но и другими охотниками, вся она будет в вашем ягдташе".Выводы. 1. Курцхаар - исключительно пластичная собака, очень быстро усваивающая приемы натаски и послушания. 2. Собака прекрасно работает по любому зверю и птице.
УДК 636.75.082.12:611.716

Каталог: resurs -> zbirn -> stud
resurs -> Тараз 2015 Құрастырушыдан / От составителя Ерліктің арқауы, елдіктің бастауы – Қазақ хандығы: Библиографиялық көрсеткіш
resurs -> Дінмұхамед Ахметұлы Қонаев (1912-1993)
resurs -> Қазақ тілінде 74. 58(5Каз) м 11 М. Х. Дулатидың 510 жылдығына арналған "vi дулати оқулары"
resurs -> Ақпараттық-библиографиялық қызмет секторы Мұхаммед Хайдар Дулати – әйгілі тарихшы, қоғам қайраткері, ғалым және әдебиетші
resurs -> Тараз 2015 Құрастырушыдан / От составителя
resurs -> Ғылыми кітапхана
resurs -> Ғылыми кітапхана Көркем әдебиет секторы «Бір ел – бір кітап» акциясы


Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
©www.dereksiz.org 2022
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет