Сабақ Тақырыбы: Академиялық жазбаға кіріспе. Зерттеу тақырыбын таңдау және тұжырымдауДата14.03.2022
өлшемі17.54 Kb.
#456253
түріСабақ
1 Практикалық сабақ


1 Практикалық сабақ


Тақырыбы: Академиялық жазбаға кіріспе. Зерттеу тақырыбын таңдау және тұжырымдау.


Практикалық сабақтың мақсаты мен міндеттері: Зерттеу тақырыбын таңдай білу және тұжырымдау, өзектілігін көрсету, тиімділігін тексеру критерийлері.


Практикалық сабақтың мазмұны: Мәдени болжам және жазу стилі. Зерттеу тақырыбының маңыздылығы. Жұмыс атауы. Зерттеу тақырыбын дайындаудың бірнеше әдісі. Тақырыбыңыздың тиімділігін тексеру критерийлері. Тақырыпшаларды жазудағы жиі кездесетін мәселе. Ғылыми жұмыстың атауын тұжырымдау талабы. Тиімді тақырыпты жазу жолдары. Бір бөліктен тұратын тақырып, екі бөліктен тұратын тақырып, сұрақ ретінде тақырып сияқты әр түрлі тақырыптарды талдау.
Оқытудың техникалық құралдары: ақылды тақта, кестелер, диаграммалар, диаграммалар, суреттер, бейне материалдар.
Оқытудың әдістері мен түрлері: дисскусия, презентация, пікірталас.
Деңгейлік тапсырмалар:
1- деңгей сұрақтары Зерттеу жұмысыңыз бойынша тақырып таңдаңыз.
2-деңгей сұрақтары Тақырыбыңызды тиімділігін тексеру критерийлері бойынша дәлелдеңіз.
3- деңгей сұрақтары Тақырыбыңыздың өзектілігің дәлелдеңіз.
ОМӨЖ тапсырмалары: Бірнеше мақаланың тақырыптарына талдау жасау.
МӨЖ тапсырмалары: Таңдауыңыз бойынша бір мақаланың аннотациясын жазыңыз.
Әдебиеттер:

 1. Creswell J.W. Research Design. Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches. – Los Angeles, London, New Delhi, Washington DC: University of Nebraska-Lincoln, 2014. – 261 pp.

 2. Bryman A. Social Research Methods, 4th edition. – Oxford University Press, 2012. – 766 pp.

 3. Stark R.E. Qualitative Research. Studying How Things Work. – London: The Guilford Press, 2010.- 221 pp.

 4. Pink S. Doing Visual Anthropology.- Los Angeles: Sage, 2013. – 233 pp.

 5. Штейнберг И., Шанин Т., Ковалев Е., Левинсон А. Качественные методы. Полевые социологические исследования. – СПб., 2009

 6. Davies Ch. A. Reflexive Ethnography. A guide to reseaching selves and others.- London and New York: Routledge, 1999.- 230 pp.

 7. Оспан Е. Академиялық жазылым негіздері: Оқу құралы. – Алматы: «Білік» баспасы, 2020. – 340 бет.

 8. Оспан E. Академическое письмо: основы написания исследовательской работы: Учебное пособие. – Алматы: Издательство «Білік», 2020. – 232 с.

 9. Ярская-Смирнова Е. Создание академического текста: учеб. пособие для студентов и преподавателей вузов. М.: ООО «Вариант»: ЦСПГИ, 2013. 156 с.

 10. Короткина И. Академическое письмо: процесс, продукт и практика. Учебное пособие для вузов». Москва: Изд. «Юрайт», 2015.296 с.

 11. Sowton, C. 50 Steps to Improving Your Academic Writing Study Book (eBook 241400).

 12. Bowen, G. ‘From qualitative dissertation to quality articles: seven lessons learned’, The Qualitative Report. 2010. 15(4): 864–879. Available at: http://www.nova.edu/ssss/QR/QR15-4/bowen.pdf

 13. Oliver, P. Writing Your Thesis. 2nd Edition. London: Sage, 2008.

 14. Swales J., Feak C. Academic writing for graduate students. Ann Arbor: The University of Michigan Press, 2017.

Қосымша:
1. Нәрібаев К.Н., Жатқанбаев Е.Б., Мұхтарова Қ.С. Экономикадағы ғылыми зертеулердің әдістері: Оқу құралы.-Алматы: Қазақ университеті, 2013.-242 бет
2. Ғылым туралы. Қазақстан Республикасының 2011 жылғы 18 ақпандағы N 407-IV Заңы. (Өзгертулермен) http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1100000407
3. Ю. Н. Колмогоров., А. П. Сергеев., Д. А. Тарасов., С. П. Арапова. Методы и средства научных исследований. Учебное пособие. Екатеринбург. Издательство Узральского университета. 2017 г.
4. Завьялова Н.Б., Головина А.Н., Завьялов Д.В., Дьяконова Л.П., Мельников М.С., Сагинова О.В., Сагинов Ю.Л. Семенков А.В., Скоробогатых И.И., Строганов И.А. Методология и методы Научных исследований В экономике и менеджменте. Москва – Екатеринбург. 2016 г.
5. Тленбаева А.А. Организация и планирование научных исследований. Учеб.пос.для магистрантов./сост..-Алматы: Қазақ унив., 2016 г.
6. Coşkun, R. Sosyal bilimlerde araştırma yöntemleri SPSS uygulamalı. [Text]. 8.bs. / R. Coşkun, R. Altunışık, S. Bayraktaroğlu, E. Yıldırım. - İstanbul : Sakarya kitabevi, 2015.
WEB сайттар:
https://iso.org.tr
https://atameken.kz/
https://primeminister.kz/
https://nauka.kz;
https://inti.kz

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет