Шифр теми Науковий керівник Роки виконання Обсяг у 2013р. Рейтинг темиДата27.05.2016
өлшемі40 Kb.
#96739

Шифр теми

Науковий керівник

Роки виконання

Обсяг у 2013р.

Рейтинг теми

Найважливіші результати із завершених фундаментальних тем ( нові матеріали, нові технології, публікації у виданнях, які входять у наукометричні бази даних, ISI, вказати імпакт-фактор, фахових виданнях, захисти дисертацій, патенти, заявки на патенти тощо)


ФА-87Ф
Науковий керівник

д-р фіз.-мат.наук, проф. Ваврух М.В


63,277 тис. грн.
1.01.2011 – 31.12.2013
«Визначення фізичних характеристик та хімічного складу ядер та оболонок планетарних туманностей»

19,7

Розроблено новий метод одночасного визначення маси оболонки планетарної туманності (ГІГ) та відстані до неї, заснований на оптимізаційному моделюванні її світіння. За допомогою цього методу визначено маси компактної ГГГ ІС5117 та протяжної NGC7293, а також відстані до них. Разом із австрійськими колегами розраховано мультикомпонентні фотойонізаційні моделі світіння (ФМС) небулярного середовища, що оточує область активного зореутворення, на основі результатів хемодинамічних симуляцій. Розроблено новий підхід для виведення коректних виразів для іонізаційно- корекційних множників (ІКМ) для визначення хімічного складу ПТ як у нашій галактиці, так і у Магелланових Хмарах на основі результатів розрахунку сітки ФМС їх газопилових оболонок. Здійснено порівняння модельних та спостережуваних діаграм "колір-колір" в ІЧ-діапазоні, отриманих нашими польськими колегами на основі даних скостережень на космічному телескопі Spitzer. Розраховано сітки мультикомпонентних ФМС небулярних середовищ, що містять бульбашкоподібну структуру, утворену зоряним вітром, або супервітром. Розпочато виведення нових виразів для ІКМ з метою коректного визначення вмісту хімічних елементів у зонах НІІ, що оточують області зореутворення.
Захищено: 1 кандидатська дисертація.

Опубліковано: За звітний рік (всього): навчальні посібники – 1 (1), статей – 5 (17); тез доповідей – 5 (46).

Шифр теми

Науковий керівник

Роки виконання

Обсяг у 2013р.

Рейтинг теми*

Найважливіші результати з прикладних тем (Патенти, заявки на патенти, нові матеріали, нові технології, зразки, макети приладів, інвестиційні проекти, участь у виставках тощо)


Фе-108П
Наукові керівники:

Франів А.В. проф.,д-р фіз.-мат. наук


Роки виконання: 2012 – 2013

Обсяг у 2013р.: 79,417


«Механізми трасформації оптичної індикатриси в кристалічних фероїках та напівпровідникових кристалах типут А4ВХ6


22,5

Вперше досліджено діелектричні неоднорідні матеріали у зв’язку з проблемами фотопружності та оптичної поляризаційної томографії тензор­них полів. Розроблено підхід “ефективного” середовища. Знайдено практичні наближення поляриметричної томографії, зокрема випадки “слабкої” та “істотно слабкої” анізотропії. Зв’язки між поляриметричними параметрами і компонентами діелектричного тензора з’ясовано для випадку слабкої анізотропії. Проаналізовано програмне здійснення алгоритмів одержання ком­п’ютерних томограм і розроблено оригінальне програмне забезпечення для виконання окремих складових операцій цих перетворень. Точність методу сягає ~ 10–7–10–6 для двозаломлення внаслідок залишкових механічних напружень у прозорих оптичних елементах для оптоелектроніки, що перевищує на один порядок величини параметри відомих аналогів.

Запропоновано практичне здійснення поляризації світлових променів від лазерних і нелазерних джерел на основі рекордно великої анізотропії фундаментального краю поглинання і високої оптичної анізотропії напівпровідників Tl4ВI6 (B = Hg, Cd, Pb), тісно пов’язаних зі значною анізотропією кристалічної структури. Попередньо апробовано поляризаційний пристрій, який під­твердив принципову можливість значного просторового розділення звичайного та незвичайного світлових променів (двозаломлення ~ 0.1–0.2). За попередніми розрахунками, розробка може мати вагомий соціально-економічний ефект. Розробка обіцяє забезпечення високої ступені поляризації світла для відносно тонких кристалічних зразків. У подальшому планується подати спільний з працівниками НВП „Карат” (м. Львів, Україна) патент з описом запропонованих науково-тех­нічних ідей.

Захищено:2 кандидатські дисертації. ( з них 1 – 4.12.2013 р.)Публікації.

За звітний рік (всього): монографії – 1 (1), навчальні посібники – 0 (1), статей – 14 (25); тез доповідей – 13 (21).


Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет