В. Г. Белинский Суреткерге тән ерекшеліктер-Сезімталдықбет1/9
Дата02.01.2022
өлшемі50 Kb.
#454417
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
сессия жауаптары


 1. Әдебиеттану ғылымы-Сөз өнерін зерттейтін ғылым

 2. Әдебиеттану ғылымының негізгі саласы-Әдебиет теориясы

 3. Әдебиеттің халықтығы туралы түсінік қалыптастырған-В.Г.Белинский

 4. Суреткерге тән ерекшеліктер-Сезімталдық

 5. Тіл, сөз жайын тексеретін ғылымның түрі-Стилистика

 6. Қазіргі филология ғылымы поэтиканы бөледі-Жалпы поэтика.

 7. Көркем туындыға қажетті ең негізгі қасиет-Көркемдік.

 8. Сөз өнеріне тән көркемдік кепіл-Жалпы және жалқының бірлігі.

 9. Филологияның негізгі бөлімі-Әдебиеттану.

 10. Әдебиеттану ғылымының зерттеу аясы-Сөз өнері.

 11. Әдебиет өнерінің негізі-Шындықты тану және эстетикалық қабылдау.

 12. Әдебиеттанудағы негізгі ұғым-Автор.

 13. Текстология-Мәтіндер тарихы мен олардың басылымдарының принциптері туралы ғылым.

 14. Көркем әдебиет туралы ғылым-Әдебиет тарихы.

 15. Көркемдіктің басты критериі-Эстетикалық сезімге бөлеу.

 16. Халықтық теориясына сыншыл демократтар маңызды үлес қосты-Н.Чернышевский.

 17. Әдебиеттің халықтығы-Халық мүддесіне сай көркем жинақтау.

 18. Әдемілік негізі туралы толғам айтқан ойшылдар-Сократ.

 19. Көне Шығыста туған әдеби ескерткіш-«Рамаяна».

 20. Эллада эстетикасының мұрасы-«Поэзия ғылымы».

 21. Орыс ойшылдарының эстетикалық мұралары-«Әдеби арман».

 22. Көне түркі ойшылы-Әл-Фараби.

 23. Орыстың атақты сыншысы В.Г.Белинскийдің еңбегі-«Әдеби арман».

 24. Көне Грецияның ұлы драматургы «трагедия атасы» атанған Эсхилдің шығармасы-«Бұғауланған Прометей».

 25. Өнер жайлы трактаттың авторы-Әл-Фараби.

 26. Көне Үнді халқының жырлары-«Рамаяна».

 27. Ш.Уәлихановтың еңбектері-«Қазақ поэзиясының түрлері жөнінде».

 28. Ғұлама А.Байтұрсынов сөз өнерінің адам санасының үш негізіне тірелетінін көрсетеді-Көңілге,ақылға,қиялға.

 29. Лирикалық өлеңді тақырыбына қараай салаларға бөлу-Философиялық лирика.

 30. Шығарманың мазмұны-Шығарма тақырыбы мен идеясы.

 31. Әдебиеттегі көркем тақырыптың түрі- Мәңгілік.

 32. Көркемдік ойлау ерекшелігі-Көркемдік қиял.

 33. Әдеби шығарма әлемі-Өмір шындығын көркем игеру.

 34. Белгілі бір құбылыс, шындық жайындағы жазушы ойлауы мен танымының нәтижесін көрсететін эстетикалық категория-Көркем образ.

 35. «Талантты жазушының әр образы- тип»-деп айтқан әдебиеттанушы-В.Г.Белинский

 36. Кейіакердің тұлғасын, мінезін жасаудың амал-тәсілі-Монолог.

 37. Характер-Кейіпкердің психологиялық ерекшеліктері.

 38. Әдеби тип жасау әрекеті-Жинақтау.

 39. Көркем шығарманың негізгі қозғаушы күші-Тартыс.

 40. Кейіпкер болмысын, іс-әрекетін, мінез-құлқын шынайы қалпында суреттеп таныту тәсілі-Даралау.

 41. Кейіпкердің тұлғасын, мінезін жасау тәсілі-Портрет.

 42. Образға тән қасиеттер-Метафоралылық.

 43. Образдың шындыққа жанасымдылығына қарай түрі-Реалистік.

 44. Жинақтауды көрсететін образ-Типтік.

 45. Шығармадағы идея-Авторлық.

 46. Шығарманың пішінін құрайтын бөлшек-Композиция.

 47. Сюжеттің даму сатысы-Шарықтау шегі.

 48. Баяндаушы-Нарратор.

 49. Әдеби шығарма поэтикасы-Әдеби шығарманың көркемдік әлемі.

 50. Әдеби тек тарапынан әдеби жанрлар бөлінеді-Эпос, лирика, драма.

 51. Өзара байланысқан оқиғалар тізбегі-Сюжет.

 52. Әдебиеттегі жетекші көркемдік әдіс-Романтизм, реализм.

 53. Өмірдегі қайшылықтардың өнердегі көрінісі-Тартыс.

 54. Көркем шығраманың бөлімдерін байланыстыратын тұтастық-Композиция.

 55. Тақырып болатын-Өмір құбылыстары.

 56. Характер-кейіпкердің психологиялық ерекшеліктері.

 57. Адам санасын көркем меңгеру-Психологизм.

 58. Сюжеттің даму сатысы-Экспозиция.

 59. Экспозиция-басталуы.

 60. А.Байтұрсынов «ұлы әңгіме» деп атаған жанр-Роман.

 61. Күрделі сюжетті, кең көлемді эпикалық түр-Роман.

 62. Қазақ әдебиетін әуез, толғау, айтыс-тартыс деп жанрлық түрге жіктеген-А.Байтұрсынов.

 63. XXI ғасырдағы қазақ поэзиясын бес түрге бөліп көрсеткен ғалым-Ш.Уәлиханов.

 64. А.Байтұрсынов бөлген жазба әдебиеттің бір кезеңі-Діндар дәуір.

 65. Шығарманың пішінін танытатын бөлшек-Композиция.

 66. Суреткердің өзі суреттеп отырған өмір шындығына шығарған үкімі-Шешім.

 67. Әдебиет поэтикасы-Көркем шығарма құндылықтарын айқындау.

 68. Баяндауға кіретін суреттеу тәсілінің бірі-Кейіпкерлер тілі.

 69. Көркем шығарманы қорытудың түрі-Эпилог.

 70. Көркем шығарма мазмұны-Тақырып.

 71. Мазмұн мен пішінге тән сипаттар-Мазмұн мен пішіннің бірлігі.

 72. Көркем шығармадағы жазушы суреттеп отырған өмір құбылысы-Тақырып.

 73. Шығарманың пішінін құрайтын бөлшек-Образ жүйесі.

 74. Көркем шығарма пішіні-Композиция.

 75. Әдеби шығарманың байланысын дамытатын-Өмірлік тартыс.

 76. Сюжеттен тыс элемент-Пролог.

 77. Пейзаждың маңызды функциялары-Іс-әрекеттің орны мен уақытын көркем белгілеу.

 78. Шығармадағы өзара жалғасқан оқиғалар тізбегі-Сюжет.

 79. Көркем шығармада суреттелген оқиғаны рет-ретімен жүйелеу, мазмұндау-Фабула.

 80. Кейіпкер тілі-диалог.

 81. Характер, идеялар, мінездер күресі-Конфликт.

 82. Сюжеттің негізгі мазмұндық фуекциялары-Өмірлік қайшылықтармен тартыстарды бейнелеу.

 83. Диалогтың негізгі қызметі-Кейіпкер табиғатын ашу.

 84. Әдеби шығарманың шарықтау шегі-Сюжеттік дамудың ең жоғарғы сатысы.

 85. Тартыс-Харатерлер қақтығысы.

 86. Баяндауға кіретін суреттеу тәсілдерінің бірі-Кейіпкерлер тілі.

 87. Байланыс алдындағы оқиғаларды бейнелеу-Экспозиция.

 88. Көркем әдебиетте бейнеленетін уақиғаға қатысушы-Кейіпкер.

 89. Әдеби шығарманың байланысы-Тартыстың басталуы және дамуының көзі.

 90. Сыртқы композиция-Эпиграф.

 91. Әдеби шығарма шешімі-Шығарманың қорытынды бөлімі.

 92. Көркем шығарма түрлерінің жүйесі-Әдеби жанр.

 93. Эпикалық жанрдың орташа түрі-Повесть.

 94. Көркем шығарманың ішкі мәні-Мазмұн.

 95. Тақырып-өмір құбылымтары.

 96. Барлық структуралық элементтер тартысты ашуға бағындырылатын жанр-Драма.

 97. Көркем шығарманың сюжеті-Оқиғалардың желісі.

 98. Идея-Көзқарас.

 99. Мазмұнның қабылдану сипаты-Жанр.

 100. Қайтсін, қолы тимепті,

Өлеңші, әнші есіл ер!

Апа жаздай ән салсаң,Селкілде де, билей бер!-деген өлең жолында троптың қай түрі қолданылған-Ирония.

 1. Эпифора-Тармақтар соңындағы сөздің қайталануы.

 2. Суреткер шеберлігін танытатын көркем тіл-Бейнелі сөз.

 3. Метафора-Артында мен-ақ сұңқар түлеп ұшқан.

 4. Сюжеттік дамудың кезең кезеңдерін тәртіпке салып, реттеп, қиыннан қиыстырып тұратын нәрсе-Композиция.

 5. Көркемділік-Өнердегі эстетикалық сұлулық.

 6. Тіл байлығының қайнар көздері-Архаизм.

 7. Көркем тіл-Стилистиканың өзекті мәселесі.

 8. Шығармадағы идея-Автор көзқарасы.

 9. Троптың түрі-Кейіптеу.

 10. Градацияның түрі-Дамыту.

 11. Аллитерация-дауыссыз дыбыстардың қайталануы.

 12. А.Байтұрсынов бөлген арнаудың түрі-Сұрай арнау.

 13. Қайталаудың түрі-Еспе қайталау.

 14. Метафора-Құбылту түрі.

 15. Кейіптеу-Құбылтудың бір түрі.

 16. Анафора-Қайталаудың бір түрі.

 17. Шендестіру-Кереғар құбылыстарды қатар қою арқылы басқа бір құбылыс сипатын елестету.

 18. Теңеу үлгісі-Күлгін қоламтадай.

 19. Гипербола-Ұлғайту.

 20. Эллипсис-Түсіріп тастау.

 21. Өлеңнің бірлігі-Тармақ.

 22. Тіл,сөз жайын тексеретін ғылымның түрлері-Тіл білімі.

 23. А.Байтұрсыновша, сөз өңді, ұнамды болу туралы сөз талғаудың қоятын жалпы шарттары-Тіл(лұғат) анықтығы.

 24. Өлеңнің сонет түрін жазған ақын-Петрарка.

 25. Лирикалық өлеңді тақырыбына қарай салаларға бөлу-Табиғат лирикасы.

 26. Өлең ұйқасы-Кезекті.

 27. Көркем шығарма тілінің құрылу типтері-Проза.

 28. Ш.Уәлиханов көрсеткен XXI ғасырдағы қазақ поэзиясының түрі-Жыр.

 29. Шалыс ұйқасты көрсетіңіз-АБАБ

 30. Элегия-мұңды өлең.

 31. Өлең жүйелері-Силлабикалық.

 32. Әдеби шығармадағы кейіпкердің ішкі көңіл-күйін білдіретін толғау сөзі-Монолог.

 33. Ауыспалы мағынада қолданылатын сөздер-Метафора.

 34. Библтография-әдебиет туралы ғылымға қатысты мәліметтердің жиынтығы. Оған жатады-Анықтамалар.

 35. Адамның қасиеттерін жансыз заттар мен құбылыстарға телу-Кейіптеу.

 36. Метонимияны тап-«Ақ жаулық»

 37. Тіл-маңызды қатынас құралы.

 38. Белгілі бір өлшемге бағынып жазылатын шығарма-Поэзия.

 39. Лирика-Көркем ой-сезімді жеткізудің құралы.

 40. Өлеңнің қара сөзден айырмасы-Шумағы мен бунағы белгілі бір тәртіпке бағынған.

 41. Өлеңнің бірліктері-Тармақ.

 42. Ш.Уәлиханов «Қазақ халық поэзиясының түрлері жөнінде» атты еңбегінде ғылыми ойлар айтты-Өлеңнің түрлері жайлы.

 43. «Өлең сөздің теориясы» атты ғылыми-теориялық зерттеудің авторы-З.Ахметов.

 44. Қазақ өлеңдерінің құрылысы-Силлабикалық өлең.

 45. Бунақ-Буындар тобы.

 46. Символ-Тұспал бейне.

 47. Тармақтың соңындағы бірнеше буынның келесі тармақтарға сәйкес буындармен үйлесуі-Өлең ұйқасы.

 48. Қазақ өлеңінің құрылымына тән ерекшелік-Буынға негізделуі.

 49. Қазақ поэзиясында ең көп қолданылатын ұйқас түрі-Қара өлең ұйқасы.

 50. Дидактикалық поэзия-Нақыл сөздер.

 51. Өлең құрылысына көп жаңалық енгізген ақын-А.Құнанбаев

 52. Эпостық тек-Роман.

 53. Драмада қаһарманның өзіне қаратып айтқан сөзі-Монолог.

 54. Эпостың басты ерекшелігі-Баяндау тәсілі басым.

 55. Комедиялық пафостағы драматургиялық шығарма-Комедия.

 56. Пьесаларда портреттік мінездемелерді берудің негізгі құралы-Авторлық ремаркалар.

 57. Ішкі көңіл-күйден хабар беретін өлеңмен жазылған шығарма-Лирика.

 58. Әдебиеттің тегі-Драма.

 59. Әдеби шығарманың жанрлық түрі-Поэма_.__Эпопея-Тарихи_-ұлттық_оқиғалар_баяндалатын_ірі_эпикалық_шығарма_.__Орта_көлемді_прозалық_жанр-Повесть'>Поэма.

 60. Эпопея-Тарихи-ұлттық оқиғалар баяндалатын ірі эпикалық шығарма.

 61. Орта көлемді прозалық жанр-Повесть.

 62. Шағын көлемді эпикалық жанр-Новелла.

 63. Лириканың жанрлық түрлері-Элегия.

 64. Поэзияның шағын сюжетті лирикалық жанры-Баллада.

 65. Эпиграмма-Сықақ өлең.

 66. Оқиғаны өлеңмен баяндап айтатын, кейде жыр-толғау түрінде келетін көлемді шығарма-Поэма.

 67. Драматургиялық шығармалардың өзіне тән ерекшелігі-Сахналық орындалуға негізделуі.

 68. Әдебиет сынының зерттеу объектісі-Әдеби процесс.

 69. Көркем шығармаға объективті баға беру үшін-Әдеби теориялық ұғымдарды жете білу керек.

 70. Стиль туралы тұжырым-Өнер ерекшелігі.

 71. Әдеби даму кезеңдеріндегі кертартпа ағымдар-Импрессионизм.

 72. «Стиль» терминінің мән-мағынасы-Даралық.

 73. Эвристика зерттейді-Әдеби шығарманың авторын табу.

 74. Классицизмнің көркем шығарма мазмұны мен пішініне қоятын шарты-Уақыт, орын, оқиға бірлігі.

 75. Әдеби процесс дегеніміз-Әдебиеттің дамуын зерттейтін методологиялық әдіс.

 76. Көркем шығармада кездесетін идея түрі-Авторлық идея.

 77. Көркемдік дамудағы басты көркемдік әдіс-Реализм.

 78. Әдеби процесс зерттейді-Әдеби ағымдарды, бағыттарды, әдістерді.

 79. Дәуірге, суреткерге тән шығармашылық ерекшелік-Стиль.

 80. Стиль дегеніміз-Жазушының бейнелеу шеберлігі.

 81. Көркем әдебиет стилін зерттеген ғалым-Қ.Жұмалиев.

 82. Әдеби ағымға тән сипаттар-Суреттеу тәсіліндегі ұқсастықтар.

 83. Әдеби шығарманың мәнді стильдік белгісі-Психологизм.

 84. Жазушы стилі.....сабақтас-Әдеби дәстүрмен.

 85. Дәуір стилін танытатын бірлік-Тақырып бірлігі.

 86. Жазушы қолтаңбасын қалыптастырады-Әдеби мектеп.

 87. Әдеби шығармаға тән стиль түрі-Ұлттық стиль.

 88. Романтизм-Көтеріңкі эмоционалды стиль.

 89. Романтизм көрініс алды-М.Өтемісұлы поэзиясында.

 90. Үш бірлік: уақыт бірлігі, орта бірлігі, оқиға бірлігі принципін ұстанған көркемдік әдіс-Классицизм.

 91. Әдеби ағым дегеніміз-Қайталанбайтын құбылыс.

 92. Көркемдік әдіс дегеніміз-Өмір құбылысын бейнелеу амал-тәсілдері.

 93. Классицизмнің өкілі-Расин.

 94. Сентиментализм өкілі-Карамзин.

 95. Реализмге тән-Өмір шындығын көркем шындыққа айналдыру.

 96. «Көркемдік әдіс» ұғымының синонимдері-Шығармашылық әдіс.

 97. Сентиментализм өкілі-Л.Стерн.

 98. Әдебиеттанудың зерттеу объектілері-Авторлық сөз өнері туындылары, Текстологиялық зерттеулер.

 99. Әдебиет өнерінің негізі-Шындықты тану және эстетикалық қабылдау, автордың көркем шығармашылығы.

 100. Әдебиеттанудың негізгі ұғымдары-Автор, Жазушы.

 101. Текстология-Әдебиет туындысыны мәтіні туралы ғылым; Мәтіндер тарихы мен олардың басылымдарының принциптері туралы ғылым.

 102. Көркем әдебиет туралы ғылым-Әдебиеттану;Әдебиет теориясы.

 103. Әдебиеттің халықтығы теориясын дамытқан мифологиялық мектеп өкілдері-О.Миллер, Ф.Буслаев.

 104. «Әдебиеттің халықтығы» теориясына сыншыл демократтар маңызды үлес қосты-Н.Добролюбов, Н.Чернышевский.

 105. Әдебиеттің халықтығы-Халық мүддесіне сай көркем жинақтау; Мәселені халықтық тұрғыдан шешу.

 106. Көркем шығарма тілінің құрылу типтері-Проза, поэзия.

 107. Әдемілік негізі туралы толғам айтқан ойшылдар-Сократ,Гераклит.

 108. Көне Шығыста туған әдеби ескерткіш-«Көрмегені жоқ кісі туралы»; «Рамаяна».

 109. Эллада эстетикасының мұрасы-«Үлкен Иппий», «Поэтика».

 110. Орыс ойшылдарының эстетикалық мұралары-«Александр Пушкин шығармаларына», «Әдеби арман».

 111. Көне түркі ойшылдары-Әл-Фараби, Әбу Райхан Бируни.

 112. Орыстың атақты сыншысы В.Г.Белинскийдің еңбектері-«Әдеби арман», «Александр Пушкин шығармаларына».

 113. Көне Грецияның ұлы драматургы «трагедия атасы» атанған Эсхилдің шығармалары-«Бұғауланған Прометей», «Парсылар».

 114. Өнер жайлы трактаттардың авторлары-Н.Буало, Аристотель.

 115. Көне Грецияның «комедия атасы» Аристофанның (б.з.б. Vғғ.) шығармалары-«Бұлттар», «Бақалар».

 116. Көне Үнді халқының жырлары-«Махабхарата», «Рамаяна».

 117. Ш.Уәлиханов көрсеткен XIX ғасырдағы қазақ поэзиясының түрлері-Жыр,Эпиграмма.

 118. Сезім арқылы қабылдау формасына негізделген шындық элементтерінің жинақталуы-Көркем образ, Кейіпкерлер образының жүйесі.

 119. Әл-Фараби бөлген ақынның түрлері-Туған соң жетілгендер, Еліктеумен жүретін ақындар.

 120. Ш.Уәлихановтың еңбектері-«Қазақ поэзиясының түрлері жөнінде», «Қазақ молалары мен жалпы көне ескерткіштері жөнінде».

 121. Аристотельше, «жоғары стиль»-Көркем, Әдеби.

 122. Аристотельше, «төменгі стиль»-Іскерлік, Әдебиеттен тыс.

 123. Халықтық теориясына сыншыл революционер-демократтар өкілдері маңызды үлес қосты-В.Г.Белинский, Н.Добролюбов.

 124. Эллипсис-Түсіріп тастау, Аттап айту, Көпнүкте.

 125. Тарихи-революциялық тақырыпқа жазылған қазақ романдары-«Ботагөз», «Ақ Жайық».

 126. Көркем шығармадағы деталь-Аз сөзге көп мағына сыйғызу; Дәлдік-шындыққа жанасымды бөлшек.

 127. Лирикалық өлеңді тақырыбына қарай салаларға бөлу-Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет