З в І т про науково-дослідну та науково-організаційну діяльність у 2001 році львів– 2001бет1/7
Дата25.06.2016
өлшемі419 Kb.
#157635
  1   2   3   4   5   6   7

З В І Т
ПРО НАУКОВО-ДОСЛІДНУ ТА НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНУ
ДІЯЛЬНІСТЬ У 2001 РОЦІ

ЛЬВІВ– 2001


З М І С Т


cтор.


В С Т У П . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
I. Найважливіші досягнення в галузі технічних наук . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

П. Дані про тематику та обсяги НДР, що виконуються інститутом. . . . . . .11

Ш. Виконання завдань державної тематики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

IV. Виконання відомчої тематики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

V. Участь у виконанні конкурсної тематики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

Проекти Державного фонду фундаментальних досліджень. . . . . . . . . . .–

Проекти державних науково-технічних програм . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

VI Дані про виконання досліджень і розробок за господарськими

договорами . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .17

VП Використання результатів досліджень . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22

VШ Координація наукової діяльності . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

IХ. Конференції, семінари, з’їзди . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41

Х. Створення та використання об’єктів інтелектуальної власності . . . . . .43

ХI. Видавнича діяльність . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46

ХП. Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво . . . . . . . . . 52

ХШ. Зовнішньоекономічна діяльність . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

ХIV. Використання нових форм організації роботи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

ХV. Діяльність дослідно-виробничої бази . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . –

ХVI Кадри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

ХVП. Заключна частина . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59В С Т У П

У червні 2001 р. Інститут відзначив ювілейну дату – 50-річчя від дня заснування. Ця подія стала визначною віхою у житті колективу Інституту, приводом до ретельного аналізу пройденого шляху та визначення основних здобутків у науковій, виробничій та соціальній сферах.

У святкуванні ювілею Інституту, яке проходило 6 червня 2001 року в головному корпусі взяли участь :

президент НАН України акад. Б.Є.Патон,

академік-секретар Відділення фізико-технічних проблем матеріалознавства акад. І.К.Походня,

перший заступник головного вченого секретря НАН України, начальник науково-організаційного відділу чл.-кор. НАН України В.Ф.Мачулін,

голова Західного наукового центру акад. М.І.Долішній,

голова Львівської облдержадміністрації М.В.Гладій,

міський голова В.С.Куйбіда,

голова Львівської обласної Ради С.Р.Сенчук.


Керівництво академії та Львівської обласної держадміністрації в науково-дослідних лабораторіях інституту ознайомилися з науковими досягненнями зпа останні роки діяльності (1991-2001 рр.). Особливу зацікавленість керівництво академії та Львівської області викликали наукові результати, націлені на визначення залишкового ресурсу матеріалознавства та обладнання, що працює в умовах дії агресивних (сірководневих, водневовмісних) середовищ і тривалих навантажень. Схвалено активну участь науковців ФМІ у загальнодержавній програмі “Ресурс”. За дві години огляду керівництво ознайомилося із діяльністю семи науково-дослідних лабораторій.

В урочистому засіданні вченої ради Інституту, присвяченому 50-річчю від дня організації Інституту, взяли участь керівники академії, Львівської області та міста, численні делегації академічних інститутів, вищих навчальних закладів із різних міст України, а також численні іноземні провідні науковці з Англії, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Росії, Словаччини, Франції, Угорщини, які напередодні виступали з науковими доповідями на організованому та проведеному на базі ФМІ міжнародному науково-технічному симпозіумі “Сучасні проблеми механіки матеріалів: фізико-хімічні аспекти та діагностика властивостей”.

Ювілейну доповідь “П”ятдесят років наукової та організаційної діяльності ФМІ: здобутки та перспективи” виголосив директор Інституту акад. В.В. Панасюк. Після доповіді першим виступив президент НАН України акад. Б.Є.Патон.

Він, зокрема, сказав: “Сьогодні в Національній академії наук України день не рядовий. Сьогодні урочисто відзначає свій півстолітній ювілей один із кращих наших наукових колективів, найбільша академічна установа у Західному регіону України – Фізико-механічний інститут ім. Георгія Володимировича Карпенка. За 50 років свого існування ФМІ зробив вагомий внесок у урозвиток науки. У стінах Інституту творили всесвітньо відомі вчені – академіки НАН України Г.В.Карпенко, О.С.Парасюк, Я.С. Підстригач, Г.М.Савін, члени-кореспонденти НАН України К.Б.Карандєєв та В.М. Михайловський, доктори наук М.Я.Леонов та М.М.Шумиловський. Тут відкритий та досліджений класичний ефект впливу середовищ на втому металів, створена всесвітньо визначена б - модель квазікрихкого руйнування тіл з тріщинами, суттєво розвинуте наукове приладобудування, зокрема, для дослідження морських глибин, земних надр і космічного простору. Колектив Інституту став науковою та кадровою базою для заснування трьох нових установ Академії наукУкраїни (ІППММ, Львівський центр Інституту космічних досліджень, Державний науково-дослідний інститут інформаційної інфраструктури), а також Інституту автоматики і телеметрії АН СРСР у Новосибірську...

Успішно готується в Інституті молода наукова зміна: лише за роки незалежності України у ФМІ захищено 24 докторських та 85 кандидатських дисертацій. Отже, Інститут завжди був і є справжньою кузнею технічної інтелігенції для Західного регіону України...

Півстоліття Фізико-механічний інститут очолюють відомий науковці, зокрема, академіки Георгій Володимирович Карпенко і Володимир Васильович Панасюк (теперішній директор ФМІ). Вони не тільки загальновизнані наукові особистості, але й талановиті організатори науки, які зробили вагомий внесок у розвиток Інституту, його наукових досліджень, широке використання отриманих результатів у народному господарстві нашої держави, зуміли згуртувати колектив на творчу працю, забезпечили його постійне поповнення талановитою молоддю, що є запорукою подальшого розвитку Інституту.

Дозвольте оголосити Указ Президента України Л.Д.Кучми про відзначення державними нагородами працівників ФМІ НАН України:


 • директора Інституту акад. В.В.Панасюка нагороджено орденом “За заслуги П ступеня”,

 • зав.відділу, проф. П.М.Сопрунюка нагороджено орденом “За заслуги Ш ступеня”,

 • чл-кор. НАН України О.Є.Андрейківу присвоєно почесне звання “Заслужений діяч науки і техніки України”.

Постановою КМ України нагороджені Почесною грамотою та відзнакою КМ України:

 • зав.відділу, к.т.н. В.В.Кошовий,

 • ген.директор Корпорації “Енергоресурс-інвест”, к.т.н. І.О.Ніронович.

Постановою Президії НАН України та ЦК профспілки працівників НАН України Почесною грамотою нагороджено 18 провідних науковців та керівників виробничих структур Інституту.

Наприкінці виступу Б.Є.Патон поздоровив присутнього на урочистостях проф. І.Р.Гарріса (Великобританія) з обранням його іноземним членом НАН України і вручив йому диплом.

Другим виступив голова Львівської облдержадмінастрації М.В.Гладій.

Колектив Інституту і гостей привітали: • голова Львівської міської адмінастрації В.С.Куйбіда,

 • голова Західного наукового центру акад. М.І.Долішній,

 • директор Інституту металофізики НАН України акад. В.В.Немошкаленко,

 • директор Інституту проблем міцності НАН України акад. В.Т.Трощенко,

 • зав.лаб. Державного НДІ “Прометей” проф. Б.Т.Тимофєєв (Росія),

 • директор Інституту надтвердих матеріалів НАН України акад. М.В.Новиков,

 • проф. Вроцлавського технічного Університету Вацлав Каспшак (Польща),

 • директор Дослідного інституту Мішкольцького університету проф. Ласло Тот (Угорщина),

 • заст.директора Інституту проблем матеріалознавства НАН України чл.-кор. А.Г.ЕКосторнов,

 • Голова 10-го комітету Європейського товариства з ціліснорсті конструкцій (ESIS) доктор Вольфганг Дітцель (Німеччина),

 • Директор Інституту прикладних проблем механіки і математики ім. Я.С.Підстригача НАН України чл.-кор. Г.С.Кіт,

 • Директор Інституту прецизійної механіки проф. Александр Наконечни (Варшава, Польща),

 • заступник академіка-секретаря Відділення ФТПМ чл.-кор. В.І.Дубодєлов,

 • директор Центру корозійних технологій при Халам-університету доктор Роберт Акід (Шеффілд, Великобританія),

 • координатор Європейської програми “Копернікус”, директор лабораторії Університету м. Мец проф. Г.Плювінаж (Франція),

 • представник КБ “Хімавтоматика” проф. В.І.Холодний (Воронеж, Росія),

 • ректор Тернопільського державного технічного університету проф. О.М.Шаблій.

Із заключним словом та з подякою до всіх гостей і присутніх на урочистих зборах виступив директор ФМІ акад. В.В. Панасюк.

У звітному 2001 році наукові дослідження проводились по таких наукових проблемах: • фізико-хімічна механіка руйнування та воднева деградація матеріалів;

 • корозія та протикорозійний захист конструкцій;

 • фізичні основи, методи та засоби діагностики властивостей матеріалів і середовищ.

У 2001 році інститут виконував 26 науково-дослідних тем (відомче замовлення) з пріоритетних наукових напрямів та 2 пошукові теми. Завершено виконання і прийнято вченою радою інституту з позитивною оцінкою 8 науково-дослідних робіт та 2 пошукові теми.Достарыңызбен бөлісу:
  1   2   3   4   5   6   7
©www.dereksiz.org 2024
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет