Закона о јавним набавкама(Службени гласник рс бр. 124/121)Дата29.02.2016
өлшемі38 Kb.
#30575

На основу члана 116. Закона о јавним набавкама(Службени гласник РС бр. 124/121)


ЈКП "НИСКОГРАДЊА"

Међај 19,Ужице

објављујеОбавештење о закљученом Уговору

Врста поступка: Поступак јавне набавке велике вредности ОП 01-15/14 набавка добара Евро битумен за путеве 50/70Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60, Уље за ложење средње – мазут С, Евро дизел

НАЗИВ НАРУЧИОЦА: ЈКП "НИСКОГРАДЊА

АДРЕСА НАРУЧИОЦА: Међај 19,Ужице

Назив и опис предмета јавне набавке: Евро битумен за путеве 50/70Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60, Уље за ложење средње – мазут С, Евро дизел

Ознака из општег речника набавке: Евро битумен за путеве Бит 50/70 (Битумен за путеве Бит 60) - 44113610

Kатјонска нестабилна битуменска емулзија КН 60 -

Уље за ложење средње мазут С -091350000 Евро дизел

Уговорена вредност: Партија 1: Евро битумен за путеве 50/70

23.646.800,00 динара без ПДВ а

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда :три

Највиша и најнижа понуђена цена:

25.847.800,00 динара без ПДВ а

23.646.800,00 динара без ПДВ а

Датум доношења одлуке о додели уговора 07.08.2015. год год

Датум закључења уговора:25.08.2015. године

Основни подаци о добављачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд, ПИБ 101729687, Матични број 17204637

Период важења уговора: 12 месеци

Партија 2: Катјонска нестабилна битуменска емулзија


Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: једна

Највиша и најнижа понуђена цена:

900.000,00 динара без ПДВ а

900.000,00 динара без ПДВ а

Датум доношења одлуке о додели уговора 07.08.2015. год год

Датум закључења уговора:25.08.2015. године

Основни подаци о добављачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд, ПИБ 101729687, Матични број 17204637

Период важења уговора: 12 месеци

Партија 3: Уље за ложење средње мазут С

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: три

Највиша и најнижа понуђена цена:

6.161.600,00 динара без ПДВ а

4.912.800,00 динара без ПДВ а

Датум доношења одлуке о додели уговора 07.08.2015. год год

Датум закључења уговора:25.08.2015. године

Основни подаци о добављачу: Еуро Мотус доо ул. Војислава Илића 145, 11000 Београд, ПИБ 101729687, Матични број 17204637

Период важења уговора: 12 месеци
Партија 4: Евро дизел

Критеријум за доделу Уговора: најнижа понуђена цена

Број примљених понуда: две

Највиша и најнижа понуђена цена:

15.066.800,00 динара без ПДВ а

14.896.000,00 динара без ПДВ а

Датум доношења одлуке о додели уговора 07.08.2015. год год

Датум закључења уговора:25.08.2015. годинеОсновни подаци о добављачу: Милетић Петрол доо, Шалудовац,35254 Параћин,ПИБ 105292076, Матични број 201347309

Период важења уговора: 12 месеци

Достарыңызбен бөлісу:
©www.dereksiz.org 2023
әкімшілігінің қараңыз

    Басты бет